Investering i teori og praksis

  • HHX 2. år
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Ingen givet
  • 14
  • 3291
  • PDF

Rapport: Investering i teori og praksis

Problemformulering

I opgaven vil vi beskrive investering i teori og i praksis ved et eksempel bygget over virksomheden Rockwool. Endvidere vil vi vise hvilke investeringsmetoder samt beslutningsprocessen, den benytter sig af.

Den fiktive beregning vil tage udgangspunkt i en såkaldt Spinner maskine, og vi vil se om denne er lønsom. Vi vil her ligeledes belyse usikkerheden i investeringen og drage konklusioner ud fra de økonomisk relaterede beregninger.

Indhold:
Problemformulering
Karakteristik
Teori
Kapitalværdimetoden
Den interne rentefods metode
Tilbagebetalingsmetoden
Følsomhedsberegning
Nulpunktsberegning
Praksis
Investering set i forhold til Rockwool
Fiktivt investeringsforslag
Følsomhedsberegninger
Nulpunktsberegning
Konklusion
Kildeliste
Bilagsoversigt

- Indeholder IKKE bilag.

Investering i teori og praksis

[1]
Bedømmelser
  • 10-01-2006
    udemærket, meen ikke overvældende...