Introduktion til el-teknik | Teknikfag - Byggeri og energi A

Projekt: Introduktion til el-teknik | Teknikfag - Byggeri og energi A

Indledning
Denne projektopgave har til formål at skabe kendskab til arbejdsprocesserne, materialerne og instrumenterne som benyttes i faget el-teknik.
Projektet er forholdsvis bundet, da et af de vigtigste formål er at der stiftes bekendtskab med så mange af de grundlæggende processer inden for el-teknik faget som muligt.
Efter en introduktion forventes det at store dele af arbejdet vil foregå som selvstændigt gruppearbejde, med læreren som vejleder.
Som afslutning på projektet skal der afleveres en rapport. Denne rapport kan med fordel skrives med denne projektvejledning som udgangspunkt.


OBS OBS OBS:
Dette er kun projektets skelet. Dvs. der er ingen besvarelser o.lign. Dette beskriver kun hvordan man kan lave sådan et projekt.

Indhold

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse 3
Indledning 4
Problemformulering 4
Kravformulering 4
Løsningsforslag og Idé udvælgelse 5
Delopgave 1 - Lysdiode 6
Funktionsbeskrivelse 6
Delopgave 2 – Generelle data på ”555” chip 8
Delopgave 3 – ”555”-eren som astabil multivibrator 9
Beregning af frekvens 9
Duty-cycle 10
Forholdet mellem modstande og kondensator 11
Valg af forsyningsspænding 13
Delopgave 7 – ”555”-eren som monostabil multivibrator 14
Beregning af pulstid 14
Delopgave 8 – Andre koblinger med ”555” 16
Delopgave 9 – fremstilling af printplade 18
Konklusion 18

Uddrag

Det forventes af der under projekt perioden opnås færdighed i at udføre de processer der kommer til at ligge som grundlag for de følgende, mere frie, projekter i el-teknik.
Desuden forventes det at der opbygges et kendskab til laboratoriets instrumenter, således at de efterfølgende kan bruges som støtte under de kommende projekter.

Følgende krav forventes det at opnå under dette... Køb adgang for at læse mere

Introduktion til el-teknik | Teknikfag - Byggeri og energi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.