International Økonomi B svar

 • HHX 2. år
 • International Økonomi B
 • Ingen givet
 • 60
 • 7615
 • PDF

Noter: International Økonomi B svar

Her er svar på opgaver i stikordsform fra de fleste kapitler i IØ B

Bogen "International økonomi B" af Henrik Kureer og Svend Erik Lundgren

Kapitel 1-26 uden 17, 18 ,19 og 23.

Indhold

KAP 1 5
KAP 2 6
De økonomiske mål 6
Gæld 7
KAP 3 8
Værdi 8
Faste priser 8
Indeks 8
Produktion 10
Investering 10
Bruttoinvestering 10
Forsyningsbalance (se side 46-49) 11
Multiplikatorvirkning (s.49) 12
Faktorer der øger efterspørgslen 12
Faktorer som mindsker efterspørgslen 13
KAP 4 13
Priselasticitet 14
Udbudskurve 15
Prisdannelse 15
Grænsehandel 16
Indgreb i prisdannelse 16
KAP 5 17
Forbrugskvote 18
Opsparingskvote 18
Den marginale forbrugskvote 18
Den marginale opsparingskvote 19
Personel indkomst 20
KAP 6 21
Erhvervsstruktur 21
Arbejdsmarkedet 22
Delmarked 22
Arbejdsstyrken 22
Erhvervsfrekvens 23
Beskæftigelsesfrekvens 23
Lønsystemer 23
Arbejdsløshed 23
Arbejdsløshedsprocenten 23
Flaskehals 23
Former for arbejdsløshed 25
Det danske arbejdsmarked 25
KAP 7 26
Den offentlige sektor 26
Synopsis 27
Taksonomi 27
Den danske velfærdsmodel 27
Statsfinanserne 28
Kap 8 30
Finanspolitik 30
Finanspolitiske multiplikatorer 31
Lavkonjunktur 31
KAP 9 34
Betalingsbalancen 34
Løbende poster 34
Kapitalposter 34
Kapitalbalancen 35
Konkurrenceevne (internationalt) 36
Løn konkurrenceevne 36
Danmarks internationale likviditet 37
Kap 10 37
Valuta 37
Valutakurs 37
Kursdannelse 37
Valutakurssystemer 38
ERM 2 39
Købekraftparitetsteorien 40
Kap 11 41
Renten 41
Penge 42
Værdimængde 42
Obligation 43
Realkreditobligation 43
Rente 44
Aktie 45
Kap 12 46
Pengepolitik (se evt. samf. hh1øa) 46
Formålet med pengepolitik 46
Noter til ”lyspunkter i 2010” 47
Kap 13 48
Valutapolitik 48
Indkomstpolitik 48
Kap 14 49
Strukturpolitik 49
Arbejdsmarkedspolitik 49
Aktiv arbejdsmarkedspolitik 49
Passiv arbejdsmarkedspolitik 49
Flexicurity modellen 49
Erhvervspolitik 50
Kap 15 51
Miljøpolitik 51
KAP 16 51
Inflation 51
Årsager til inflation 51
Kap 20 53
KAP 21 54
Globalisering 54
Kap 24 55
WTO 55
Frihandelsområde 56
Toldunion 56
KAP 25 57
D.I.M(Det Indre Marked) 57
Levestandard 58
Fattigdomscirklen 58
KAP 26 58

Uddrag

KAP 1
Opg. 1.1
a. Danmark
Ungarn
Irland
Tjekkiet
Spanien
Sverige
Slovakiet

b. Finland
(sverige)

c. Belgien
Tyskland
Italien
Holland
Frankrig


d. Arbejdsløsheden falder, hvis der er økonomisk krise (opg. c)
Arbejdsløsheden stiger, hvis der er økonomisk opsving (opg. a)

Opg. 1.2
a. Folk troede der var gang i it branchen, og købte derfor flere aktier, kurser steg osv…..
b. I 2001 var bnp meget lav, hvilket er resultatet fra årets før, hvor der var et højt bnp.
c. Alt it software kommer fra USA
d. USA – krisens hjemland… (også Sydkorea)
e. Slovakiet
Opg. 1.3
a. Deres miljøafstand er lille, og de bruger nabohandel meget.
b. På 20 år er den steget fra indeks 100 til 155, altså en stigning med 55% - lidt over 2% om året.
Inflation, økonomisk vækst.
c. I 1992 havde de højkonjunktur, mens de året efter havde lavkonjunktur
d. De følger verdens økonomien – mener det er pga. den globale samhandel

Opg. 1.4
a. Det går ikke så godt for Portugal, hvorimod New Zealand har en god økonomi.
b. Arbejdsløsheden i New Zealand er meget lav, hvor det er modsat af i Portugal. Grunden til den lave BNP er, at mange er arbejdsløse, og trækker derfor længere ned i gennemsnittet.
c. Den er rimelig høj, idet det er 2 forholdsvist små lande. New Zealand har kun Australien at læne sig op af, og Portugal til Spanien.


KAP 2

De økonomiske mål
- Økonomisk vækst
o Større produktion (målt i BNP i faste priser)
- Fuld beskæftigelse
o Når alle i arbejdsstyrken er i beskæftigelse
- Ligevægt i samhandel med udland
o Import = eksport
- Stabile priser
o Lav inflation

Når disse mål er opnået, ser man dernæst på:
- Udligning af sociale forskelle.
- Hensyn til miljøet
Gæld
Nettogæld = gæld - tilgodehavende

Opg. 2.1
a.
b.
c.

Opg. 2.2
a.
b. Økonomisk vækst – produktionen stiger… hensyn til miljøet... Køb adgang for at læse mere

International Økonomi B svar

[15]
Bedømmelser
 • 15-11-2016
  Givet af EUX-elev på 2. hovedforløb
  Dårlige besvarelser, ikke alle opgaver medfølger.
 • 13-02-2014
  Kan ikke blive bedre, lige hvad man har brug for i IØ timerne!
 • 24-09-2016
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Passer slet ikke med opgaverne i bogen.... Ubrugeligt
 • 02-12-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Fin besvarelse, men der mangler opgaver