International Økonomi - Dansk Økonomi og Vækst Eksamen 2012

 • HHX 3. år
 • International Økonomi A
 • 10
 • 10
 • 3516
 • PDF

International Økonomi - Dansk Økonomi og Vækst Eksamen 2012

Opgaven indeholder en besvarelse af eksamenssættet 2012 Maj i International Økonomi, fra HHX. Jeg besvarede følgende spørgsmål:

Opgave 1
a) Beregn på baggrund af bilag 1 Danmarks import i 2010. Forklar om man på baggrund af tallene for import og eksport kan sige, om der er overskud eller underskud på betalingsbalancens løbende poster.
b) Redegør for udviklingen i opsparingskvoten i Bilag 2. Forklar hvad figuren viser om forbruget i perioden.
c. Forklar med udgangspunkt i bilag 3 hvordan de automatiske stabilisatorer påvirker den økonomiske vækst i Danmark 2006- 2012

Opgave 2
a) Analyser med udgangspunkt i bilagene hvordan efterspørgselssiden i forsyningsbalancen påvirker den økonomiske vækst i Danmark.
b) Diskuter med udgangspunkt i bilagene 8,9 og 10 anvendelsen af finanspolitikken i Danmark i den nuværende økonomiske situation.

Opgave 3
a) Vurder hvordan arbejdsmarkedspolitikken kan anvendes til at skabe økonomisk vækst. Inddrag bilag 10.

Besvarelsen er blevet besvaret ved international skriftlig eksamen, i Maj 2012.

Studienets kommentar

En rigtig fin besvarelse, der gør god brug af relevante økonomiske begreber.

Uddrag

"a) Til at beregne Danmarks import i 2010 vil jeg anvende forsyningsbalancen, som viser tilgangen og anvendelsen af varer og tjenester. Formlen for forsyningsbalancen er følgende: BNP + M = Cpr + Coff + Ipr + Ioff + X. Altså BNP + import = privat forbrug + offentligt forbrug + private investeringer + offentlige investeringer + eksport. For at beregne importen, skal ligningen omskrives ved at isolere M (import), og vi får følgende: M = Cpr + Coff + Ipr + Ioff + X – BNP. Beregningen vil altså være:

Import = 853 + 512 + 244 + 38 + 881 – 1.746 = 2.147 mia. kr. Importen i 2010 var altså 782 mia. kr.

Man kan uden tvivl sige noget om, om der er overskud eller underskud på betalingsbalancens løbende poster ud fra tallene for import og eksport. Betalingsbalancens løbende poster holder nemlig regnskab med Danmarks indtægter og udgifter i forhold til udlandet, og en delbalance under de løbende poster er handelsbalancen eller varebalancen, som netop holder regnskab med eksporten og importen af varer."... Køb adgang for at læse mere

International Økonomi - Dansk Økonomi og Vækst Eksamen 2012

[48]
Bedømmelser
 • 29-09-2014
  Givet af HHX-elev på 3. år
  i opgave 1.b har du slet ikke lagt mærke til at hver gang at der har været en krise så er opsparings kvoten steget? fx dotcom krisen i 2000 eller krisen her i 2008/09
 • 17-09-2014
  Rigtig godt - mere fyld på end hvad jeg ville tage med, da min lærer vil have man holder sig til det spørgsmål de stiller (hun er nok bare sær) ;-)
 • 25-05-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god opgave, som hjalp mig meget
 • 07-05-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Super god inspiration