International Økonomi - Noter til B-niveau bogen

 • HHX 3. år
 • International Økonomi B
 • 10
 • 40
 • 9055
 • PDF

International Økonomi - Noter til B-niveau bogen

Den samlede erhvervvsmæssige produktion af varer og serviceydelser i DK i et år målt i markedspriser (Incl. moms/afgifter og tilskud)

Indhold

KAPITEL 1 – DEN GLOBALE ØKONOMI 3
BNP (Bruttonationalproduktet) 3
Højkonjunktur: 3
Lavkonjunktur: 4
KAPITEL 2 – DANMARKS ØKONOMI 4
De samfundsøkonomiske mål 4
Partierne og de økonomiske mål 4
KAPITEL 3 – DET GLOBALE HANDELSSYSTEM 4
KAPITEL 6 – FRIHANDEL KONTRA PROTEKTIONISME 5
Handelshindringer s. 89 6
KAPITEL 9 – 9.3. DANMARKS HANDEL 7
Faktorer, der påvirker udenrigshandlen s. 160-161 7
Balanceproblemerne i dansk økonomi 8
KAPITEL 9 – DANMARKS HANDEL – EGNE NOTER 8
KAPITEL 10 – BETALINGSBALANCE OG UDENLANDSGÆLD 9
Betalingsbalancens opbygning 9
KAPITEL 11 – VALUTA 9
Valutakurssystemer 10
Økonomisk – Monetær union 11
Økonomisk union 11
Monetær union 11
Konvergenskravene s. 193 12
Den effektive kronekurs 12
Beregning af den effektive kronekurs 12
KAPITEL 12 – KONKURRENCEEVNE 12
Priskonkurrenceevne 12
Den strukturelle konkurrenceevne 13
Bytteforhold i udenrigshandlen 13
Porters Diamant 14
KAPITEL 13 – PRODUKT OG INDKOMST 17
Ved måling af BNP/BVT 17
Årets priser 17
Faste priser 17
Forbrug og investering 17
Produktionsfaktorerne 17
Forsyningsbalance og rådighedsbeløb 18
Rådighedsbeløb 18
Multiplikatorvirkningen 18
Den samlede multiplikatorvirkning: 19
KAPITEL 14 – PRISDANNELSESN 19
Priselasticitet 20
Udbud 20
Minimalpriser 21
Maksimalpriser 21
Afgifter 21
Prisdannelsen på offentlige ydelser 22
Prisdannelsen i planøkonomi 22
KAPITEL 15 – DEN OFFENTLIGE SEKTOR 22
Den offentlige sektor - model 22
Opgaverne 23
Størrelsen 23
Årsager til den voksende sektor 23
Udgifterne til den offentlige sektor 23
KAPITEL 16 - FINANSPOLITIK 24
Stram finanspolitik 24
Lempelig finanspolitik 24
KAPITEL 17 – DEN FINANSIELLE SEKTOR 24
Nationalbankens (NB) opgaver 24
Pengeinstitutter 25
Obligationer 25
Renten 25
RENTEN = PRIS PÅ AT LÅNE PENGE 25
Faktorer der påvirker renten 26
KAPITEL 18 – PENGEPOLITIK 26
Pengepolitik 26
Den lange rente 26
Den korte rente 26
Instrumenter 26
ECB (Den Europæiske Centralbank) 27
ECB’s pengepolitiske instrumenter 27
KAPITEL 19 – HUSHOLDNINGER OG VIRKSOMHEDER 27
KAPITAL 20 – ARBEJDSMARKEDET 28
Løndannelsen i Danmark 28
Normallønssystemet 28
Minimallønssystemet 28
Arbejdsløshed 28
Årsager til arbejdsløshed 29
Mismatch 29
Former for arbejdsløshed 29
KAPITEL 21 – KONKURRENCEEVNEFORBEDRENDE POLITIK 29
Konkurrence forbedrende politikker 29
Valutapolitik 29
Indkomstpolitik (lønpolitik) 30
KAPITEL 22 - STRUKTURPOLITIK 31
Strukturpolitik 31
Arbejdsmarkedspolitik 31
Instrumenter 31
Erhvervspolitik 31
KAPITEL 24 – INFLATION 32
Måling af inflation 32
Forbrugerprisindekset 32
Nettoprisindekset 32
Inflationens uheldige virkning 32
KAPITEL 26 – UDVIKLINGSKENDETEGN 33
BNP pr. indbygger 33
Skitse af vækstmodel fra u-land  i-land 34
Erhvervssektorerne 34
Statsfinanserne 34
DAU-saldoen 34
Aktiv finanspolitik 35
Automatisk budgetvirkning 36
Problemer ved finanspolitik (FP) – Crowding out/in 36
FORSLAG TIL AT IMØDEKOMMELSE AF ”ÆLDRE-BYRDE” PROBLEMET 36
GODE ORD OG VENDINGER 37

International Økonomi - Noter til B-niveau bogen

[8]
Bedømmelser
 • 27-05-2015
  Virkelig gode noter, det må jeg altså sige!
 • 15-06-2012
  Rigtig gode noter, de er meget overskuelige :=)
 • 16-06-2015
  Givet af HHX-elev på 1. år
  Godt, men jeg synes at det er rigtigt kort...
 • 22-05-2015
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Fine noter. Meget brugbare