SRP: Interactive Sports Games A/S: Kulturforståelse og Afsætning

SRP: Interactive Sports Games A/S: Kulturforståelse og Afsætning

SRP om "Interactive Sports Games A/S" i Kulturforståelse B og Afsætning A.

Opgaven indeholder en analyse af virksomheden ISG A/S (Interactive Sports Games) som skal eksportere deres sportsmåleredskaber til Kina.

Opgaven giver en kulturanalyse og landeanalyse, analysemodeller, samt en makroøkonomisk landeanalyse, en gennemgang af de 4 p´er (Pris, produkt, promotion og distribution), interviews og målgruppevalg til deres produkt (TrackMan).

Slutteligt vurderes fremtidsudsigterne for virksomheden, og dens potentielle succes på det kinesiske marked, samt hvilke konkurrencestrategier de kan føre for at få succes på det kinesiske marked.

Elevens kommentar

"Opgaven er meget dybdegående i kulturforståelse, da tilpasning af parametre er meget vigtig i en sådan fjern kultur.

Der er konklusioner ud fra hvert afsnit, og en meget omfattende, og klar konklusion om virksomhedens fremtidige udsigter hvis de skal ind på det kinesiske marked."

Studienets kommentar

Opgaven har omfattende sproglige fejl.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 5
Virksomhedsbeskrivelse 6
Om produktet: 7
Produktet på det kinesiske markede 8
Kulturanalyse af Kina 9
Sprog 9
Religion 10
Værdier og normer 10
Social opbygning 11
Lovgivning 11
Politik 11
Teknologi og uddannelse 12
Geert Hoffsteede modellen 13
Magtdistance (PDI) 13
Individualisme (IDV) 13
Usikkerhedsaversion (UAI) 14
Maskulinitet (MAS) 14
Tidsperspektivet 14
Forretningskultur 15
Makroøkonomisk landeanalyse 17
BNP: 18
Arbejdsløsheden i Kina 20
Inflationen i Kina 20
Naturgivne forhold 22
Ressourceforhold 22
Klimatiske forhold 22
Geografiske forhold 22
Erhvervsstruktur 23
Økonomiske forhold 23
Politiske forhold 24
Samhandel 24
Sociale forhold 25
Lovgivning 25
Kulturelle forhold 25
Virksomhedens internationalisering 25
Parametermix. 26
Standardiseret parameterstrategi 26
Pris 27
Produkt 28
Distribution 30
Promotion 31
Delkonklusion 32
Konklusion 33
Litteraturliste 34
Bøger 34
Internetsider 34
Telefoninterview 35
Bilag 1, Produktet TrackMan 36
Bilag 2, Tilpasning af parametre 37
Bilag 3, BNP pr. indbygger 38
Bilag 4, De 4’er P’er 39
Bilag 5, Telefoninterview 40
Bilag 6, Uppsala Modellen 42
Bilag 7, viser model til udarbejdning af landeanalyse. 43
Bilag 8, Terptras kulturmodel 44

Uddrag

"ISG A/S har blot på sin 5 årige ekstistens, formodet at udvikle et produkt der har været revolutionerende på mange markeder.

Jeg syntes derfor det kunne være interessant for ISG A/S at se mulighederne for en god introduktion af TrackMan på det kinesiske marked.

Kina er et marked der er blevet en kæmpe udfordring for os i vesten. Eksporten til Kina er gennem få år kommet op på et niveau, der gør markedet til et stort potentiale for mange virksomheder.

For at se om produktet TrackMan kan få succes i Kina, har jeg analyseret det kinesiske markede for ISG A/S produkter, og redegjordt for de makroøkonomiske nøgletal der belyser Kinas konjunktur, og købekraft.

Ved at analysere det kinesiske markede, vil jeg komme med en vurdering af det best mulige parametermix, til en god introduktion af produktet TrackMan i Kina."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Interactive Sports Games A/S: Kulturforståelse og Afsætning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.