Integration i EU - Delopgave B

Se flere bedømmelser 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 (39 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk.

Uddannelse

STX 3.g

Fag

Samfundsfag A

Karakter

12

Antal sider

5

Antal ord

1808

Filformat

PDF

Integration i EU - Delopgave B

Besvarelse til delopgave B i
eksamenssæt fra August 2010 Samf A. - Integration og EU.

Opgaven indeholder en besvarelse af de to nedenstående spørgsmål:
Sammenlign de syn på forholdet mellem nationalstat, EU og demokrati, der kommer til
udtryk i bilag B1, B2 og B3.
og
Diskuter, i hvor høj grad de punkter i Lissabon-traktaten, som fremgår af bilag B4, kan være med til at gøre EU mere demokratisk.

Opgaven indeholder IKKE besvarelsen af fællesdelen.

Lærers kommentar
Meget flot diskussion – grundig argumentation og stort overblik inkl de nye flertalbestemmelser.
Samlet en rigtig flot besvarelse
12

Elevens kommentar
Mangler lidt en inddragelse af demokrati-idealer (konkurrence- og deltagelsesdemo.) i en argumentation i diskussion.

Studienets kommentar
Man kunne være mere grundig med at inddrage teoretiske overvejelser. Hvilken teoretisk position er det fx, Per Stig Møller giver udtryk for?

Uddrag
"Af bilag B1 fremgår det at vi skal værne om vores demokrati. Per Stig Møller (PS) mener at danskere tager demokratiet for givet i EU sammenhæng. PS påpeger det paradoks at danskerne ikke vil forholde sig til EU, men samtidig mener at der er et demokratisk underskud i EU. Stemmeprocenten ved forrige EU-parlamentsvalg valg lå under 50. PS beskriver EU's demokrati som stærkt og fleksibelt. Her henvises til ”oppasser-systemet”, hvor parlament, ministerråd, kommission og domstole fungerer som en sikring af de demokratiske beslutningsprocesser. Afslutningsvis fremhæver PS Lissabon-traktaten som en styrkelse af demokratiet. Og han nævner at EU ligefrem har været med til at opbygge demokratier i forbindelse med Spanien, Portugal og Grækenlands indlemmelse i EU."... [læs mere nu]