Opgave om integration i Danmark

 • HHX 2. år
 • Historie B
 • 10
 • 13
 • 3450
 • PDF

Opgave om integration i Danmark

Større opgave i historie, der indeholder en historisk redegørelse for integration i Danmark gennem tiden, og en analyse af forskellige strømninger og holdninger til det. Til sidst bliver det vurderet, hvordan det opleves at immigrere til Danmark og hvornår man anses for at være integreret.

Problemformulering
1. Jeg vil redegøre for integrationen i Danmark gennem tiden, hvor jeg vil beskrive hvordan udviklingen har været fra den første gæstearbejder kom hertil og indtil nu.

2. Jeg vil analysere og diskutere to modsatrettede synspunkter på integration i Danmark med henblik på at klarlægge hvilke forskellige holdninger, der er til integration og indvandring.

3. Afslutningsvis vil jeg vurdere, hvordan det opleves at komme til Danmark som indvandrer og hvordan man bliver integreret i det danske samfund.

Indhold

Dansk- Historie opgave 2009
Indledning og problemformulering 2
Integration i Danmark gennem tiden 3
Politisk indblanding 3
Hvilke lande kom de fra? 4
Integrations problemer opblomstrede 4
Partierne om integration 5
Socialdemokraterne 5
Dansk Folkeparti 6
Sammenligning 8
Kildeliste og eller litteraturliste? 10

Uddrag

Integration i Danmark gennem tiden
I 1960'erne var der stor mangel på arbejdskraft i Danmark. Dette hang sammen med danskernes stigende forbrug. Selvom flere kvinder havde meldt sig på arbejdsmarkedet, var arbejdskraft stadig en mangelvare. Regeringen blev derfor nødt til at gøre som i Tyskland og Sverige nemlig at importere arbejdskraften. Gæstearbejderne var mænd hovedsageligt fra Pakistan, Tyrkiet og Jugoslavien, som kom hertil for at arbejde på en 5-årig midlertidig opholdstilladelse . Idéen med gæstearbejderne var, at deres arbejdskraft var til låns og, at de efter den 5-årige periode skulle vende hjem til deres hjemland.

Politisk indblanding
Hidtil havde der været fri indvandring i Danmark, men som reglerne blev strammet i vores nabolande eksploderede antallet af indvandrer i Danmark. Regeringen følte sig derfor tvunget til at stramme reglerne her også. Gennem 1960'erne skete der således en række tiltag mod indvandringen for at begrænse omfanget af indvandringen. Den 1. januar 1970 blev reglerne strammet yderligere, en ansøgning om arbejdstilladelse skulle nu være fulgt af et decideret arbejdstilbud fra en dansk arbejdsgiver. De fleste arbejdsgivere var positive overfor den nye arbejdskraft mens mange danskere frygtede at de skulle overtage hele arbejdsmarkedet og at arbejdsløsheden derved ville stige. Trods de mange lovændringer var der stadig stor tilstrømning af indvandrer i begyndelsen af 70'erne, da mange af gæstearbejderne sendte bud efter deres familier (familiesammenføring).

På grund af oliekrisen i 1973 og derved økonomisk tilbagegang vedtog regeringen øjeblikkeligt stop for al indvandring. Ændringen betød at man ikke længere kunne få opholdstilladelse i Danmark med henvisning til arbejde, og de fremmedarbejdere der havde fået opholds- og arbejdstilladelse skulle sendes hjem når denne udløb. Det skal dog understreges at indvandringsstoppet ikke galt statsborgere i nordiske lande og lande i EF. Trods lovændringen blev hjemsendelsen af de mange gæstearbejdere aldrig gennemført... Køb adgang for at læse mere

Opgave om integration i Danmark

[14]
Bedømmelser
 • 16-02-2011
  lidt luftig og noget subjektiv nogle steder, husk at ens ubegrundede personlige holdning i virkeligheden er irrelevant.
 • 06-04-2011
  Givet af HF-elev på 2. år
  Rigtig god opgave kunne bruge alt hvad du havde skrevet om
 • 11-09-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  few fwek fejwk fkewfernfe w
 • 21-01-2012
  Givet af Folkeskoleelev i 9. klasse
  En meget fint opgave, med mange insprirationerrr..... :)