Delopgave B: EU og danskerne | Samfundsfag A

 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 10
 • 6
 • 2535
 • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave B: EU og danskerne | Samfundsfag A

Opgaven er en besvarelse af delopgave B "EU og danskerne" fra eksamenssættet "Demokrati og legitimitet" fra maj 2010.

B2. Undersøg hvad der ud fra bilag B1 kan udledes om danskernes syn på EU

B3. Diskutér i hvor høj grad det er i Danmarks interesse at skabe øget politisk integration i EU

Lærers kommentar

At det var en ganske fornuftig besvarelse. Især opgave 1 fik ros.

Studienets kommentar

Opgave B2 har en udmærket læsning af tabeller og figurer, men man savner en lidt længere konklusion, der samler op på de vigtigste pointer og relaterer sig til det spørgsmål, der bliver stillet.
Opgave B3 bruger forholdsvist meget tid på at diskutere Ralf Pittelkows tekst og lidt for lidt tid på at diskutere i hvor høj grad, det er en fordel for Danmark at have øget EU-integration. Fx kunne man diskutere, om det var nemmere eller sværere at nå Danmarks udenrigspolitiske mål ved at fjerne forsvarsforbeholdet, om Danmark ville have nemmere ved at klare økonomiske kriser ved at være en del af ØMU'en, m.v.

Uddrag

Figur 1 viser, hvordan udviklingen i tilhængere af medlemskabet i EU har ændret sig fra 1995-2009. Danskerne har ligget og svævet mellem 50-55 % fra 1995-2001. I 2001 kom en markant stigning, som gjorde at hele 62 % nu støttede EU. I 2001 har der været en markant stigning i støtten til EU blandt alle landene i figuren bortset fra England. En forklaring til denne stigning kunne være terrorangrebet i USA den 11. september 2001. Angrebet fik USA samt resten af verden til at føle sig usikre og utrygge. Det virker som en sikkerhed at have EU, fordi landene beskytter hinanden. Stigende sikkerhed var det, som folk havde behov for. Det behov kunne i nogen grad stilles igennem EU.
En anden tendens i figur 1 er, at den danske støtte til EU-medlemskabet er større end den generelle støtte i EU15/EU25. I 2009 støttede 63 % af den danske befolkning landets medlemskab i EU, mens kun 52 % af EU25 landene gjorde.
Overordnet kan det udledes, at landene nogenlunde følges ad i forhold til markante ”knæk”. Det ses blandt andet i 2003, hvor alle lande bortset fra Holland oplevede et fald i støtten til EU. Samme ”knæk”-tendens ses i 2007...

---

Som vi tidligere har set i opgave 2, mener mange danskere, at landet får noget ud af sit medlemskab i EU. Vi er en meget lille nation. EU giver os muligheden for at få mere indflydelse på globalt plan, end vi ville have haft hver for sig. Men samtidig vil vi også meget nødigt afgive vores suverænitet. I Ralf Pittelkows artikel ”Ti nye skub til EU-skepsis” skriver han: ”Man ved således, at det samfund fungerer bedst, hvis det hviler på et stærkt værdifællesskab, og hvis den sociale og kulturelle forskel mellem folk ikke er for stor”. I Danmark er vores værdier forholdsvist ens. Vi er ved at blive et multikulturelt samfund, men vi holder stadig fast på de danske traditioner ol.. Det skaber en fællesskabsfølelse – en nationalfølelse bland os. Denne styrker – ifølge Ralf Pittelkow – tilliden til de danske politikere og det danske system. Der ved får vi et styrket, sikkert dansk samfund.
Ralf Pittelkow mener, at EU-samarbejdet tjener danskerne godt. Her nævner han blandt andet kampen mod kriminalitet.
Hvis vi ser på eksempler som 11. september, er der en stigende tendens til at støtte EU-medlemskabet, fordi det giver os sikkerhedsfølelse. Danmark er et lille land, som desværre har gjort sig bemærket på en ikke så heldig måde med Muhammed-tegningerne. Dengang Jyllandsposten trykkede tegningerne i 2005, vækkede vi milliarder af muslimers vrede. Der har flere gange været planlagt angreb mod Danmark. Hvis ikke vi havde støtten fra EU, og den sikkerhed som vores medlemskab medfører, ville vi være et langt lettere mål end vi er nu. Derfor er vores medlemskab en nødvendighed for at sikre landet sikkerhed. Ser vi på figur 1, kan vi også se en stigning i den danske støtte til EU i 2005... Køb adgang for at læse mere

Delopgave B: EU og danskerne | Samfundsfag A

[3]
Bedømmelser
 • 15-05-2011
  Sådan Johan, den er HD den opgave!
 • 18-03-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Meget godt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 06-05-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  wuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu