Emneopgave om Integralregning

 • HHX 3. år
 • Matematik A
 • 12
 • 18
 • 2307
 • PDF

Emneopgave om Integralregning

Emneopgaven indeholder en gennemgang af alt relevant materiale vedrørende Integralregning.

Den skriftlige opgave indeholder medvidere også et afsnit om hvordan man i skriftlige prøver kan gøre brug af IT-hjælpemidlerne Wolfram Alpha og Geogebra.

Lærers kommentar

En opgave med få mangler.

Indhold

Indholdsfortegnelse

Introduktion
Stamfunktioner

Ubestemt integral
- Regneregler for ubestemte integraler

Areal og stamfunktion
- Arealer mellem to funktioner

Bestemt integral
- Regneregler for bestemte integraler

Udvidet integralregning
- Udvidede integrationsregler
- Delvis (partiel) integration
o Bevis for delvis integration
- Integration ved substitution
o Med grænser

IT-hjælpemidler
Konklusion
Bilag 1- stamfunktioner til elementære funktioner

Uddrag

Introduktion til integration – Hvad handler det om?
Sidste år beskæftigede vi os meget med differentialregning, hvor vi lærte at differentiere mange forskellige funktioner, og så på hvad vi egentlig kunne bruge det til. I år har vi beskæftiget os meget med integralregning, hvilket kan defineres som værende den diametrale modsætning til differentialregning.
Ud fra et kendskab til en differentialkvotient handler integralregning om at finde den differentierede funktions forskrift.

(Figuren kan ikke vises i uddraget på siden men er med i opgaven)

Denne figur illustrerer således meget godt den proces, som der forekommer mellem differentialregning og integralregning.
Der er mange punkter, som der i den følgende emneopgave vil blive taget fat om, hvor den afslutningsvis vil bestå af en konklusion... Køb adgang for at læse mere

Emneopgave om Integralregning

[9]
Bedømmelser
 • 22-04-2016
  Enorm god og grundig opgave. Den er desuden også meget letforståelig:)
 • 04-11-2013
  Virkelig god opgave til at komme i gang med
 • 07-02-2016
  gooooooooooooooooooood
 • 22-01-2015
  Hjalp mig super meget! Tak tak tak!