Innovative processer | Innovation B

  • HHX 3. år
  • Innovation B
  • 10
  • 31
  • 8059
  • PDF

Innovative processer | Innovation B

Projektopgave i innovative processer
optimering af en netværksorganisation

Jeg har valgt at undersøge hvordan de innovative processer i en netværksorganisation kan optimeres. Målet med optimeringen er at skabe fokus på merværdi for både konsulentmægleren og dets partnere - at skabe en win win win situation for alle.
En situation som både gavner kunderne og netværksorganisationen.
En win win win situation er, når alle parter får fordelagtigt udbytte uden at skulle arbejde ekstra for det.
Netværksorganisation er baseret på samarbejdsaftaler mellem flere selvstændige konsulenter og en konsulentmægler. Jeg vil undersøge hvilke metoder eller værktøjer der kan benyttes til at skabe et forum for optimal fælles innovation.
Desuden vil jeg se på hvilke udfordringer og forhindringer der kan vise sig i forhold til det at arbejde og samarbejde kommercielt i netværksorganisationer..

Indhold

1. Indledning: 2
2. Baggrund for projektet og emnevalg 3
3. Problemformulering 4
4. Afgrænsning og metodevalg 4
4.1. Metodevalg til projektopgaven 4
5. Det organisatoriske fundament - netværksorganisationen 5
5.1. Hvorfor Innovation? 5
5.2. Det optimale team af samarbejdspartnere (SBN): 6
5.3. Sammensætning af netværksorganisationen 6
5.4. Innovationskraften og det suveræne team. 7
5.5. Forudsætninger for optimal Innovation 8
6. Metoder til optimalt samarbejde og fælles innovation. 9
6.1. Fælles udviklingsmøder 9
6.2. Værktøjer og metoder til fælles idéudvikling 10
6.3. Idéer omsættes til et praktisk fundament. 10
7. Minianalysen 12
7.1. Bearbejdning, analyse og fortolkning 13
8. Konklusion 15
9. Perspektivering 16
10. Litteraturliste og links 17
11. Bilag 18
Bilag 1) Værktøjer til Idéudvikling 18
Bilag 2) MINI SPØRGESKEMA-UNDERSØGELSE 21
Bilag 3) En dansk netværksmægler / konsulentmægler indenfor IT 28
Bilag 4 High-performance team 29

Uddrag

1. Indledning:
Er Danmark på vej fra at være et typisk lønmodtagerland, til at blive et land med mange selvstændige erhvervsdrivende? Noget tyder på det. Fra politisk hold efterspørges flere iværksættere og innovative mennesker til at udvikle og styrke landets konkurrenceevne. Vi skal konkurrere på innovation, kreativitet og ikke på masseproduktion.
Vores virksomhedsorganisationer har bevæget sig fra den hierarkiske linjeorganisation, matrix - og projektorganisationen og over mod dagens nye trendy organisationsform, netværksorganisationen.
På trods af finanskrisen og de samfundsmæssige forhold for iværksætteri generelt, vælger flere og flere at tage springet og blive selvstændige. Ledige, med særlige kompetencer og et langt livs erhvervserfaring, har med fordel udnytte krisen til at tage springet. Fra at have været ansat som menig medarbejder i en stor organisation, hvor topstyring, lange kommandoveje og tunge beslutningsprocesser var dagsordnen, vil ønsket om at blive herre i eget hus, være vejen.
Det store antal selvstændige konsulenter har dog medført at markedet for konsulent-ydelser er blevet uigennemskueligt for kunderne. Markedet er blevet en jungle, hvor dem som råber højest oftest bliver hørt. Kunderne kan dog ikke altid være sikre på, at de dermed også køber den rigtige løsning.
Derfor ser jeg et behov for en konsulentmægler. En konsulent, som gennem et grundigt analysearbejde sikrer at kunden får tilbudt den bedste løsning.
Nemt – enkelt og tidsbesparende!

I denne opgave vil jeg tage udgangspunkt i en organisation, bestående af en konsulent-mægler og et team af selvstændige samarbejdspartnere. Ydelserne markedsføres af mægleren og opgaverne udføres af selvstændige konsulenter med særlige kompetencer indenfor H.R., rekruttering (Search & Selection), økonomi og regnskab, administration og kommunikation. I denne projektopgave vil jeg undersøge hvordan netværksorganisationen i fællesskab kan optimere de innovative processer... Køb adgang for at læse mere

Innovative processer | Innovation B

[1]
Bedømmelser
  • 11-01-2012
    super god opgave......