SRP om Influenzavirus i Biologi A og Kemi B

 • STX 3.g
 • SRP (Biologi A, Kemi B)
 • 10
 • 27
 • 7141
 • PDF

SRP om Influenzavirus i Biologi A og Kemi B

SRP'et er skrevet i Biologi A og Kemi B, og den omhandler Influenzavirus - i opgaven kigger jeg bl.a. på opbygningen af influenzavirus, og hvordan kroppen reagerer når influenzavirus introduceres. Jeg undersøger forskellige former for influenzavirus, og kigger på hvorvidt det er nødvendigt og/eller fordelagtigt at modtage hjælp fra medicinalindustrien for at modvirke influenzaen.

Studienets kommentar

God redegørelse for virus og aspirin, men for svage diskuterende afsnit. Vurdering 10.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract s. 3
Indledning s. 5
1. Influenzavirus s. 6
1.1. Influenzavirus opbygning s. 6
1.2. Influenzavirusinfektion s. 7
1.2.1. Influenzavirussets binding og indgang S. 7
1.2.2. Viral RNA-syntese s. 10
1.2.3. Samling og afgivelse af nye virus S. 10
2. Immunsystemet S. 12
2.1. Immunforsvarets bestanddele s. 13
2.1.1. Funktion og aktivering af det specifikke forsvar s. 14
2.2. Anden immunologisk respons på influenzavirusangreb s. 17
3. Forskellige influenza- og virustyper s. 18
3.1. Influenzaens ABC s. 18
3.2. Influenza A s. 18
3.2.1. ”Avian” and ”human” flu – forskellene s. 20
3.3. DNA og RNA s. 21
4. Feberlindrende medicin s. 22
4.1. Aspirin (acetylsalicylsyre) s. 22
4.1.1. Opbygning og syntese s. 23
4.1.2. Virkning og kemiske egenskaber s. 24
4.2. Er det hensigtsmæssigt at tage feberlindrende medicin? s. 26
5. Influenza i fremtiden s. 26
Konklusion s. 28
Litteraturliste s. 28

Uddrag

Indledning:
Gennem de sidste hundrede år har der ved forskellige lejligheder hærget smitsomme virus igennem verden. Lige fra den spanske syge i starten af det 20. Århundrede, som kostede mere end 50 millioner mennesker livet, til H5N1 fugleinfluenzaen i 2005 samt den nuværende H1N1 influenzapandemi. Professorer og forskere kalder det en af de sidste biologiske, utæmmede plager for mennesket. Vi kender det alle sammen. En uge i sengen, smerter i hele kroppen og i alle led, en dundrende hovedpine samt høj feber. Influenzaen… Det lyder ikke så skræmmende i sig selv, men i de seneste år, er fokusset på dette lille virus steget og forskningen på området er mangedoblet.
Men hvad er dette virus egentlig, hvordan fungerer det og hvordan kan det være at det gang på gang har haft held til at snyde menneskets immunforsvar? Hvad er kroppens forsvarsmekanismer og hvad kan man gøre for at mindske symptomer forårsaget af influenza? Det er, sammen med en gennemgang af forskellige virustyper, hvad der i denne opgave bliver lagt fokus på og vil blive forsøgt besvaret.
Der vil i det følgende blive lavet en gennemgang af influenzavirus' opbygning og dets infektionsforløb af en celle belyses. Der vil blive lagt vægt på kroppens forsvar mod indtrængere, herunder specielt det specifikke forsvar, som består af et maskineri med en række forskellige brikker, som sætter i værk, når en større infektion er i gang eller er uundgåelig. Herudover bliver forskellige influenza- og virustyper stillet op, og det vil blive vurderet hvad der er afgørende for de forskellige influenzavirus-strenge, og det vil blive diskuteret hvorfor influenza anses for at kunne true hele menneskeheden. Slutteligt vil der være fokus på medicinalkemiens hjælp, til at afhjælpe symptomer fra en influenzainfektion, i form af aspirin, og der vil blive diskuteret, om det altid er hensigtsmæssigt at tage imod denne hjælp, samt hvad der i fremtiden kan gøres for at forhindre spredningen af farlige influenzavirus-strenge... Køb adgang for at læse mere

SRP om Influenzavirus i Biologi A og Kemi B

[1]
Bedømmelser
 • 22-10-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  Gode kemiske overvejelser