Inflation | International Økonomi A

 • HHX 3. år
 • International Økonomi A
 • 7
 • 6
 • 1171
 • PDF

Inflation | International Økonomi A

Besvarelser til spørgsmål om inflation.

1. Redegør for begrebet inflation og hvordan inflation kan måles, kom også ind på forbruger-prisindeksets opbygning.

2. Forklar monetarismens syn på inflation, inddrag bilag 4.

3. Med udgangspunkt i artiklerne ”Inflationen æder lønresultatet” bilag 1, og ”Uddrag af Nationalbankens beretning & regnskab 2009” bilag 3, samt din generelle viden om emnet, bedes du gøre rede for årsager til inflation. Anfør herunder inflation i periode med lavkonjunktur og i periode med højkonjunktur.

4. Analyser med udgangspunkt i bilagene, hvilke makroøkonomiske konsekvenser høj inflation kan have.

5. Diskuter hvilke former for økonomisk politik der kan anvendes for at påvirke inflation i Danmark. Anfør som
et punkt heri, hvilken betydning en eventuel sikring af reallønnen har for den danske arbejdsstyrke?

Studienets kommentar

Bilagene er ikke vedlagt.

Uddrag

1. Redegør for begrebet inflation og hvordan inflation kan måles, kom også ind på forbruger-prisindeksets opbygning.
- Når man snakker om begrebet inflation, betyder det, at der er vedvarende stigninger i priserne. Inflation kan forekomme i større eller mindre grad, hvor stabil inflation, er på omkring 2-3 procent stigning i priserne, mens der også kan forekomme stigninger i priser på flere 100 procent, som har været tilfældet i flere østeuropæiske lande i 1990'erne. Vi snakker i begge tilfælde her, om hvordan man måler inflation, altså den procentvise stigning i priserne, også kaldet Inflationsraten.
Man kan måle den rate på to måder, henholdsvis forbrugerprisindekset og nettoprisindekset.
- Forbrugerprisindekset går ud på at man viser udviklingen i priserne på de varer, som forbrugerne køber, altså detailpriser, både på danske og udenlandske varer. På internationalt plan måler man efter forbrugerprisindekset, da man bedst kan sammenligne forskellige landes inflation da.
- Nettoprisindekset forskellen fra forbrugerprisindeks er, at man her kun måler udviklingen i ”rene” priser, altså priser uden moms, afgifter mm.

Ser vi på inflationen med den nuværende situation vi har i Danmark og i udlandet, har inflationen selvfølgelig været faldende i som resultat af finanskrisen der ramte i 2008, hvor den indtil ellers havde haft den stabile stigning på 2-3 procent. Forbrugerprisindekset er ... Køb adgang for at læse mere

Inflation | International Økonomi A

[3]
Bedømmelser
 • 11-04-2012
  Fin opgave, nogle steder måtte den godt have været mere præcis/uddybet. :)
 • 10-02-2011
  god opgave, som inspirations kilde kan den varmt anbefales
 • 16-06-2011
  Fin opgave, dog lidt tyndt uddybet .