DHO: Industrialiseringen og Det moderne gennembrud

DHO: Industrialiseringen og Det moderne gennembrud

Dansk/historieopgave om industrialiseringen og det moderne gennembrud med tekstanalyser af to af Georg Brandes' værker. Opgaven er skrevet i både dansk og historie

Opgaveformulering
Denne opgave beskæftiger sig med det danske samfund og dens betydning for litteraturen omkring slutningen af 1800-tallet til starten af 1900-tallet. Denne periode er også kaldet for Industrialiseringen. Historisk set vil der blive set på, hvordan det danske samfund udviklede sig til at blive industrialiseret, og hvilken betydning dette havde for litteraturen i Danmark. Den litteraturhistoriske periode hed på denne tid ”Det Moderne Gennembrud”. Altså er det meningen med denne opgave, at der dannes et overblik over både det historiske og litteraturhistoriske indenfor perioden.
Første del af opgaven indeholder den historiske gennemgang af perioden, med fokus på samfundets udvikling. Anden del er den danskfaglige del, hvor først udviklingen af litteraturen og Industrialiseringens betydning for denne er beskrevet. Hvorefter der gennem Det Modernes Gennembruds grundlægger, Georg Brandes', tekster, vil blive set på frigørelsen af Romantikken og Brandes' kritiske syn på samfundet.

Indhold

Indledning 3
Historiedel:
- Den begyndende industrialiseringen af Danmark 3
- Dampmaskinens gennembrud 4
- Betydningen af den øgede landbrugsproduktion 4
- Ændringer i samfundet 5
- Individets frigørelse 5
- Kildekritik 6
Danskdel:
- Det Moderne Gennembrud 6
- Naturvidenskabens betydning for litteraturen 7
- Georg Brandes 8
- Analyse af Indledning til Hovedstrømninger gennem det 19de
Aarhundredes litteratur 8
- Analyse af Historien om den lille Rødhætte 9
Konklusion 10
Litteraturliste 11
Bilag 12

Uddrag

Indledning
Denne opgave beskæftiger sig med det danske samfund og dens betydning for litteraturen omkring slutningen af 1800-tallet til starten af 1900-tallet. Denne periode er også kaldet for Industrialiseringen. Historisk set vil der blive set på, hvordan det danske samfund udviklede sig til at blive industrialiseret, og hvilken betydning dette havde for litteraturen i Danmark. Den litteraturhistoriske periode hed på denne tid ”Det Moderne Gennembrud”. Altså er det meningen med denne opgave, at der dannes et overblik over både det historiske og litteraturhistoriske indenfor perioden.
Første del af opgaven indeholder den historiske gennemgang af perioden, med fokus på samfundets udvikling. Anden del er den danskfaglige del, hvor først udviklingen af litteraturen og Industrialiseringens betydning for denne er beskrevet. Hvorefter der gennem Det Modernes Gennembruds grundlægger, Georg Brandes', tekster, vil blive set på frigørelsen af Romantikken og Brandes' kritiske syn på samfundet.

Historiedelen

Den begyndende industrialiseringen af Danmark
Ordet industrialisering bruges om den udvikling der sker for et samfund, hvis befolkning hovedsageligt er beskæftiget indenfor primære erhverv, altså landbrug, fiskeri, skovbrug og minedrift, udvikler sig til et samfund, hvor hovedparten af befolkningen er beskæftiget med sekundære erhverv (erhverv der bearbejder råvarer), som f.eks. industri arbejde .
Den industrielle revolution startede i Storbritannien i midten af 1700-tallet. Denne engelske industrialiseringsproces gjorde at efterspørgslen på landbrugsvarer var stigende. Den stigning kom Danmark, som naboland til England, til gode, i form af at få rollen som Englands spisekammer . Herefter kom der også gang i industrialiseringen i Tyskland og resten af Europa. Hvilket også tydeligt kunne ses på det stigende befolkningsantal.
Den store forandring for det danske samfund skete altså i løbet af 1800-tallet. Og det var omkring 1840, at det helt store fremskridt skete især indenfor landbruget. Der skete en prisstigning på korn, så gennemsnitsprisen næsten blev fordoblet på ca. 50 år . Samtidig var der også en god prisudvikling på andre landbrugsprodukter og landbrugsproduktionen... Køb adgang for at læse mere

DHO: Industrialiseringen og Det moderne gennembrud

[3]
Bedømmelser
 • 14-11-2010
  den er kort men meget præcis og har det med som er vigtigt.
 • 02-12-2010
  ikke så god. men stille og roligt
 • 18-11-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  God opgave der var meget behjælpelig til inspiration