Noter | Historie

 • STX 3.g
 • Historie A
 • Ingen givet
 • 19
 • 8355
 • Word2003

Noter | Historie

INDHOLDSFORTEGNELSE:
Industrialiseringen
Imperialismen (se kort s. 32 i den grønne bog)
-Afrika
-Italien
-Tyskland
-Belgien
-Asien
-England
-Frankrig
-Amerika
-USA
Koloniafvikling
Danmark 1930-1945
Danmark under besættelsen 1940-1945
Juli 1940 Ministerlisten tilpasses besættelsesmagtens ønsker.
2. Verdenskrig (1939-1945)
Krigen i Europa
Krigen i Afrika
Krigen i Stillehavet
Danmark 1973-2002
Tidslinje – Palæstina konflikten 1995-2003
Tidslinje – Kommunismen – USSR

Uddrag

Industrialiseringen
I 1700 tallet begyndte nogle godsejere at gennemfører nogle landbrugsreformer, med det formål at effektivisere landbruget og øge produktionen.
Den øgede produktion betød at man kunne brødføde flere end førhen og ydermere betød det at man kunne specialisere sig mere inden for særlige områder af landbruget, ( udelukkende griseproduktion osv.) dette betød også at man nu havde overskud til at efterspørge produkter fra byerne.
Effektiviseringen fik også den effekt at der blev en overskudsbefolkning i landbruget, da der ikke længere var det samme behov for arbejdskraft – overskudsbefolkningen måtte derfor søge til byerne for at finde arbejde – urbaniseringen.

Landbrugsreformer er den første forudsætning for at man kan gå fra landbrugssamfund til industrisamfund.

Andre nødvendige faktorer:
• At der findes kapital, og at kapitalejeren er villige til at investere.
• At der findes et marked for de varer man producere.
• At der findes ledigarbejdskraft, der kan ansættes som lønarbejdere ( landbrugsreformer + man har forladt naturalierøkonomi)
• At der findes Råvarer, som kan underkastes industriel bearbejdning.
• At infrastrukturen udbygges så man kan transportere varer og mennesker

England:
England var det første land i verden der gled ind i en industrialiseringsproces. Den tidlige industrialisering var særligt fokuseret på tekstilindustrien.
James Watt's opfindelse af dampmaskinen gjorde det også muligt at være uafhængig af omgivelserne. Og da man så fandt kul i den engelske undergrund blev man yderligere frigjorte fordi man ikke længere var afhængig af skovbrug.
England var i stor grad gået over til pengeøkonomi i det 18. århundred.
Der var også en stor ledig kapacitet af arbejdskraft pga. landbrugsreformer.
Fordi alle ovennævnte betingelser/forudsætninger (se punktform) var til stede i 1700-tallet var det muligt for England at blive det første land til at blive industrialiseret... Køb adgang for at læse mere

Noter | Historie

[7]
Bedømmelser
 • 11-02-2005
  ....kanon opgave til at få et overblik over situationen i de forskellige lande, men måske for lidt om industrialiseringen
 • 23-10-2011
  Givet af Lærerstuderende på 1. år
  Kanon opgave! Virkelig god til at give et komplet overblik
 • 13-06-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Virkelig god opgave! :-)
 • 24-06-2012
  giver en et rigtig godt overblik