Fremstilling af bioethanol

  • HTX 3. år
  • Teknologi B
  • 10
  • 57
  • 9505
  • PDF

Rapport: Fremstilling af bioethanol

Fremstilling af bioethanol.

Resume
I forbindelse med teknologiprojektet ”industrialisering af fødevarer” har vi fremstillet bioethanol, som blandet benzin kan sænke CO2 udslippet fra motorer, som drives af benzin.

Indhold

Resume 5
Forord 5
Projektbeskrivelse 6
Problemanalysen 6
Dokumentation af hovedproblem 7
Markedsanalyse 12
Miljøanalyse og miljøvurdering 18
Viden for forståelse af vores projekt 27
Produktudvikling 36
Krav til produktet 37
Produktionsformer ”fra håndværk til automatiseret produktion” 38
Side 4 af 57
Teknologianalyse 38
Teknologivurdering 48
Samfundsanalyse og samfundsvurdering 50
Perspektivering 52
Beregninger 53
Konklusion 54
Projektevaluering 55
Litteraturliste 55
Kildekritik 57

Uddrag

Projektbeskrivelse
Projektoplæg
Ny teknologi dukker ofte op, derfor skal virksomheder tilrettelægge arbejdet anderledes. Inden for industrialisering er det gået fra den enkeltes håndværk til maskin- og fabriksproduktion.

Den nye teknologi indebærer altid et valg. Et valgt der tager udgangspunkt i de aktuelle fordele i forhold til konsekvenserne på længere sigt.

I dette projekt, arbejdes der med industrialiseringen af fremstillingsprocessen for fødevarer, beklædning, husbyggeri og elektroniske apparater i de forskellige værksteder. Der er også mulighed for at arbejde tværs af værkstederne, hvis det er nødvendigt.

Problemanalysen
Vores problem består i, at CO2 udslippet fra transportmidler er for stort. 1For Stort et CO2 udslip har påvirkning på ozonlaget, drivhuseffekten, ændring af klima, stigning af temperatur og smeltning af indlandsisen. Hvis indlandsisen smelter vil det samtidig have påvirkning på vandstanden og dermed de omkringliggende lande. Dyrelivet er også truet ved smeltning af indlandsisen. Mange faktorer er skyld i udledningen af CO2, men vi har valgt at fokusere på benzindrevne transportmidler, der udleder CO2... Køb adgang for at læse mere

Fremstilling af bioethanol

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.