DHO om "Sat ud" og industrialiseringen

 • STX 2.g
 • DHO
 • 10
 • 9
 • 3835
 • PDF

DHO om "Sat ud" og industrialiseringen

Dansk/historieopgave om danske kunstneres påvirkning af den industrielle periode i Danmark. Både dansk og historie er anvendt, men dansk vejer måske en anelse mere. Fokus på Henrik Pontoppidans roman "Lykke-Per" og Erik Henningsens maleri "Sat Ud".

Denne opgave vil undersøge Henrik Potoppidans romanserie ”Lykke-Per”, som udkom i otte dele 1898-1904 og Erik Henningsens maleri ”Sat Ud”, med henblik på at fastslå, hvordan industrialiseringen påvirkede udformningen af deres værker med specielt henblik på hvorledes de opfattede industrialiseringen (positivt eller negativt).
Undersøgelsen vil udgå fra en komparativ analyse af Lykke-Per og Erik Henningsens maleri Sat Ud (1892) med henblik på at se, hvordan meget tiden påvirkede forskellige kunstneriske personligheder af tiden. Sidstnævntes maleri vil også blive anskuet kildekritisk.
Inden selve analysen er det dog nødvendigt at redegøre for den industrielle periode. Hertil bruges bl.a. Ole Hyldtoft, Helle Askgaard og Niels Finn Christiansen's Det industrielle Danmark 1840-1914 (1981).

Studienets kommentar

Historie er kun anvendt som et redegørende fag, hvilket ikke er nok. Der skal indgå analyse af primære kilder i historie.

Du kan også læse om industrialiseringen i Danmark i vores kompendium om industrialiseringen.

Indhold

Indledning 2
Industrialisering af Danmark 2
Nye arbejdsmetoder 3
Overgang fra bondesamfund til industrialisering 3
Kunsternes mening om industrialiseringen 4
Højkonjunktur og lavkonjunktur 4
Statsstøtte til de svage 4
Analyse af ”Lykke-Per” 4
Analyse af ”Sat Ud” 6
Sammenligning af ”Lykke-Per” og ”Sat Ud”s billede af industrialiseringen 8
Konklusion 8
Kildeliste 9

Uddrag

I årene før industrialiseringen var Danmark lige kommet sig over Napoleonskrigene. Englands industrialisering startede allerede i 1700 og pga. den øgede folkemængde i byerne steg England import af landbrugsvarer og kvæg. Dette øgede Danmarks eksport og dermed indkomst. Det var på dette grundlag, at industrialiseringen i Danmark udsprang. Industrialiseringen i Danmark fandt sted mellem ca. 1840-1914.
Nye arbejdsmetoder
Før industrialiseringen i Danmark fremstillede man enten varer derhjemme eller særligt faglærte fx en smed eller en skomager skabte varer individuelt og med simple redskaber. Forskellen mellem denne håndværksmæssige fremstilling og industriel fremstilling var, at industrien typisk samlede en masse arbejdere til at fremstille mange ensartede varer, hvor værditilvæksten tilfaldt nogle få individer typisk arbejdsgiverne/ejerne af produktionsapparatet. Industrien involverede et stort antal maskiner, der kørte på mekanisk kraft som damp og senere hen elektricitet. Dette viste sig at være meget effektivt, da de enkelte arbejdere ikke længere skulle have en lang, specialiseret uddannelse i modsætning til før, hvor hver person i princippet skulle gå fra lærling til svend og derfra videre til mester. En proces der varede mange år. Under industrialisering blev arbejdsprocesserne delt op i flere, men overskuelige mindre processer, der kunne læres meget hurtigt. Den nye brug af maskinkraft gjorde selvfølgelig også arbejdet mere effektivt og sparede mange lønninger. Især opfindelsen af dampmaskinen gjorde en stor forskel i det danske samfund mht. effektivisering og transport... Køb adgang for at læse mere

DHO om "Sat ud" og industrialiseringen

[1]
Bedømmelser
 • 12-12-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Havde brug for analysen af "Sat ud". Brugbar analyse :)