Delopgave C: Indsatsen i Afghanistan | Samfundsfag A

 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 12
 • 7
 • 3133
 • PDF

Delopgave C: Indsatsen i Afghanistan | Samfundsfag A

Besvarelse til opgave C2 og C3 i eksamenssættet fra maj 2010 - Indsatsen i Afghanistan.

C2:
"Undersøg, hvad der af materialet i bilag C1 (figur 1, tabel 1, tabel 2, figur 2 og tabel 3) og supplerende materiale kan udledes om resultatet af den internationale indsats i Afghanistan. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale."

C3:
"Du er sikkerhedspolitisk rådgiver for udenrigsminister Lene Espersen (K). Skriv et notat, der sætter udenrigsminister Lene Espersen i stand til sikkerhedspolitisk at begrunde en fortsat dansk indsats i Afghanistan. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale."

Studienets kommentar

En rigtig fin besvarelse af både opgave C2 og C3. Det kunne have været en fordel med en kildehenvisning på nogle af de påstande, der bliver fremlagt i C3.

Uddrag

Som det fremgår af opgave 1, bruger vi i Vesten en masse ressourcer, tid og menneskeliv på at prøve at rette op på situationen i Afghanistan. Figur 1 og 2, tabel 1, 2 og 3 siger hver især noget om, hvad det betyder for Afghanistan at vi er en række lande der er gået ind i landet og støtter økonomisk. Figur 1 viser Afghanistans årlige realvækst i BNP i procent. Eftersom krigen startede i 2001 kunne det have været brugbart med en opgørelse over realvæksten i BNP i 2001, men det viser figuren ikke noget om. En sådan opgørelse ville gavne til overblikket over den økonomiske udvikling i krigsperioden, fordi vi i figuren mangler et startpunkt. Det ville være interessant at se hvordan realvæksten i BNP var i 2001 og så sammenholde procentsatsen med de givne fra 2004-2008(2010), og se på hvorvidt den årlige realvækst i BNP er faldet eller steget siden USA indledte krigen. Dog kan vi af figur 1 udlede, at den økonomiske vækst har været høj generelt, og at den er skiftevis steget og faldet hvert år. Prognosen for år 2009 og 2010 viser, at det udgangspunkt vi bliver nødt til at tage fra år 2004 er tilnærmelsesvis den samme realvækst som der forudses at blive i 2010. Det at USA og en række andre vestlige lande har haft tropper i Afghanistan og har støttet økonomisk i forhold til genopbygning i 10 år, har tilsyneladende ikke haft nogen videre effekt på Afghanistans økonomiske vækst...

---

Som dansk udenrigsminister der er medlem af de Konservative, hvis udenrigspolitik er aktiv og offensiv, er en sikkerhedspolitisk velargumenteret begrundelse for at bibeholde den danske indsats i Afghanistan en nødvendighed. Derfor gennemgår jeg i følgende notat en række argumenter der taler for din og dit partis sag.
Et helt håndgribeligt argument, er de mange forbedringer der er sket i perioden siden 2002 hvor Danmark for første gang havde soldater i Afghanistan . Danmark har f.eks. gjort en væsentlig forskel i forhold til bygning af skoler, udvikling af pensum og trykning af mere end 30 millioner skolebøger. Der er også en enorm fremgang i antallet af skoleelever. Hidtil var det kun 1 million børn, der gik i skole. I dag er det 6 millioner, hvoraf de 2 millioner er piger, hvilket er utrolig flotte tal eftersom pigerne slet ikke måtte gå i skole hvis det stod til Taleban, og derfor kun i meget ringe grad har haft muligheden førhen. Man så desuden offentlige henrettelser ved hængning, halshugning eller stening på Kabul Stadion førhen, hvilket der er blevet sat en stopper for. Endnu en positiv udvikling er at en stor del af den afghanske befolkning i dag har adgang til lægehjælp, og der er millioner af flygtninge der er vendt hjem til Afghanistan igen i denne periode.... Køb adgang for at læse mere

Delopgave C: Indsatsen i Afghanistan | Samfundsfag A

[16]
Bedømmelser
 • 28-01-2012
  det var kun den 2. del jeg skulle have hjælp til, og det er et forståeligt sprog, lidt godt, men gode synspunkter
 • 15-05-2011
  fin opgave. god til inspiration. kan klart bruges hvis man er løber tør for ideer .
 • 04-03-2015
  Kan klart anbefales!
 • 03-04-2014
  ----------------------------------------