AT synopsis om Indiens frisættelse

  • STX 2.g
  • AT (Engelsk A, Historie A)
  • Ingen givet
  • 4
  • 1268
  • Word2003

AT synopsis om Indiens frisættelse

AT synopsis i Engelsk A og Historie A fokuseret på Gandhis hjælp til frisættelsen af Indiens kolonisering.

Problemformulering
Hvilken betydning havde Ghandi for Indiens afkolonisering?

Problemstillinger:
1) Hvordan påvirkede Ghandi den britiske kolonisering og undertrykkelse af inderne til at stoppe?
2) Hvorfor mente Ghandi at modstanden skulle foregå på en ikke voldelig måde og hvordan skulle det afkoloniseret Indien indrettes?
3) Hvilken betydning har den britiske kolonisering haft for Indien?

Indhold

Problemformulering
Problemstillinger
Metode
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Denne del af hans tale markere hans synspunkt på at bryde loven, som er at man ikke skal bryde loven i det skjulte og derefter prøve at slippe af med det. Han mener derimod at man skal bryde loven fordi man mener at den er direkte uretfærdig og derfor gøre det i det åbenlyse for at fremhæve denne utilfredshed. Herefter skal individet tage imod den passende straf, som vil blive tildelt for lovovertrædelsen. Dette var bl.a. en af faktorerne som gav Ghandi stor respekt og loyalitet hos sine medmennesker. Herved fik hans ord stor magt og med denne magt bragte han den engelske kolonisering til en ende i stedet med befolkningens slagkræft.
Ghandis taler havde dog en utilsigtet reaktion, som var at den ufaglærte inder i stedet greb til våben og begyndte et folkeoprør som selv Ghandi ikke kunne stoppe. Med dette ukontrollerede oprør og presset fra resten af verden til at Indien endnu engang skulle være selvstændigt, blev Indien i 1947 erklæret frit.
Landet var dog ikke delt helt op som tidligere, det blev i stedet delt op i forskellige stater/lande. Ghandi ønskede at Indien skulle være et sekulært samfund hvor befolkningen ikke skulle opdeles ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om Indiens frisættelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.