Indgreb i en Kemisk Ligevægt - Forsøg i Kemi

 • STX 2.g
 • Kemi B
 • 12
 • 7
 • 2456
 • PDF

Rapport: Indgreb i en Kemisk Ligevægt - Forsøg i Kemi

Forsøget undersøger forskellige indgreb i en kemisk ligevægt med jern(III)ioner og thyocyanationer. Vi prøver at eftervise Le Chateliers princip om indgreb i kemiske ligevægte.

Formålet med forsøget:
Jern(III)ioner reagerer med thiocynationer (SCN-) og danner en kompleks ion, som er rød.
Formålet med forsøget er derfor at foretage forskellige indgreb i dette ligevægtssystem og ved hjælp af opløsningens farve afgøre, om indgrebet bevirker en forskydning mod højre eller mod venstre – eller slet ikke bevirker nogen forskydning.

Lærers kommentar

12

Indhold

Teori
Formål
Apparatur
Kemikalier
Fremgangsmåde
Observationer og resultater
Efterbehandling
Konklusion

Uddrag

1a. forsøg
Vi fremstillede først vores opløsning med Fe(NO3)3 og KSCN i, som var denne opløsning vi skulle bruge til at undersøge de forskellige indgreb i et ligevægtssystem med.
Dette gjorde vi ved at opløse 10 mL 0,1 M Fe(NO3)3 med 10 mL 0,1 M KSCN i 200 mL vand. Dette gjorde vi i en 250 mL konisk kolbe ved omrøring med en spatel.

Denne opløsning overførte vi til 7 reagensglas som vi fyldte ca. 1/3 op. Vi nummererede de syv reagensglas, hvoraf vi brugte 6 af reagensglassene til de følgende forsøg mens vi gemte det syvende reagensglas til farvesammenligning.

1. forsøg
I det første forsøg tilsatte vi en spatelfuld fast Fe(NO3)3 til det første reagensglas og rørte rundt. Vi noterede herefter forskydningen.

2. forsøg
Askorbinsyre (C-vitamin) reducerer Fe3+ til Fe2+. Vi kunne altså formindske [Fe3+] ved at tilsætte askorbinsyre. Vi tilsatte derfor nogle få korn askorbinsyre til reagensglas nr. 2 og rørte rundt. Vi noterede herefter forskydningen.

3. forsøg
Vi tilsatte en spatelfuld fast KSCN til reagensglas nr. 3. Vi noterede forskydningen.

4a. forsøg
Inden forsøget med det 4. reagensglas udførte vi først et lille forsøg, hvor vi hældte nogle få mL 0,1 M KSCN-opløsning op i et reagensglas, hvorefter vi tilsatte et par dråber 0,1 M AgNO3. Vi noterede herefter vores iagttagelser.

4. forsøg
Vi tilsatte et par dråber 0,1 M AgNO3 til reagensglas nr. 4. Vi noterede herefter vores iagttagelser.

5. forsøg
Vi lavede et vandbad med ca. 55 grader varmt vand i et 250 mL bægerglas. I et andet bægerglas lavede vi et bad med isvand.
Vi placerede glas nr. 5 i det varme vand og reagensglas nr. 6. i isvandet. Disse lod vi stå et stykke tid, hvorefter vi til sidst sammenlignede dem med reagensglas nr. 7. Vi noterede forskydningen.

6a. forsøg
Inden det sidste forsøg udførte vi et lille forsøg først.
Vi stillede to måleglas ved siden af hinanden og fyldte dem halvt op med 0,002 M KMnO4. Den farve der var i opløsningen skyldes permanganationen. Vi skulle holde hoved over de to glas og se ned gennem opløsningerne og sammenligne farveintensiteterne, som gerne skulle være ens.

Derefter skulle vi fordoble volumen i det ene måleglas ved tilsætning af demineraliseret vand. Igen skulle vi sammenligne farveintensiteterne i de to glas. Vi noterede vores iagttagelser.

6. forsøg
Vi udførte et helt tilsvarende forsøg med den røde ligevægtsblanding fra den koniske kolbe. Vi noterede forskydningen... Køb adgang for at læse mere

Indgreb i en Kemisk Ligevægt - Forsøg i Kemi

[4]
Bedømmelser
 • 15-02-2014
  det var rigtigt godt forklaring og indgreb
 • 10-01-2014
  fremragende hjælp, det må jeg ærligt indrømme.
 • 07-10-2017
  Givet af 2.g'er på STX
  Kunne godt være mere uddybbende
 • 16-04-2013
  Givet af HTX-elev på 2. år
  aefarg erg ewgr ewgr weg wegr weg ewgweg rweg rweg rweg