SSO om Improvisatoren af H.C. Andersen

 • HF 2. år
 • SSO (Dansk A)
 • 10
 • 15
 • 6134
 • PDF

SSO om Improvisatoren af H.C. Andersen

Større Skriftlig Opgave på HF med analyse og fortolkning af H.C. Andersens roman Improvisatoren med særligt henblik på at afdække romanens romantiske træk.

Romananalysen indeholder analyse af komposition, tid, sted, miljø og konflikter i romanen.

I opgaven er desuden en personkarakteristik af Antonio med en analyse af, hvordan Antonios udvikling beskrives og forklares i romanen.

Til sidst perspektiveres der til H.C. Andersens egen biografi for her at afdække ligheder og forskelle mellem H.C. Andersen og handlingen i Improvisatoren.

Uddrag

Indledning:
H.C. Andersen rejser tidligt i sin forfatter-karriere på eventyr i den store vide verden. På en af sine rejser ender han i Italien. Produktet heraf bliver hans første roman Improvisatoren, som udkom i 1835. Bogen bliver den første ud af i alt syv, yderst detaljeret rejseskildringer.
Romanen skildrer den unge poet Antonios liv. Antonio bor i Rom sammen med sin mor, indtil den dag hun pludselig dør. Antonio er kun 9 år og befinder sig i den uheldige situation, hvor han både er hjemløs og forældreløs på samme tid. Han bliver på den bagrund kort tid efter, taget i pleje hos et kærligt ægtepar udenfor Rom, indtil den dag den rige Borghesefamilie fra Rom overtager ham. Familien sørger for ham ved at indskrive ham i jesuiterskolen, så han kan få en god uddannelse og hvad der dertil følger. Antonio forelsker sig i den smukke sangerinde Annunziata, hvilket viser sig at føre til problemer.

Jeg finder det yderst interessant, at romanen på mange måder kan læses som H.C. Andersens biografi og har derfor valgt at arbejde med den på følgende måde:

I denne opgave redegøres først og fremmest for romanens handling. Derefter en analyse og fortolkning af romanen med særlig fokus på romatiske træk. I analysen forklares henholdsvis romantypen, komposition, tid, bogens hovedkonflikter og sted. Dernæst udarbejdes miljø- og personkaraterstik (med henblik på Antonios udvikling), samt bestemmelse af tema og budskab. Til sidst vil der indgå en perspektivering til H.C. Andersens biografi, hvor lig- og uligheder vil være det afsluttende inden konklusionen.

Primærmaterialet for denne opgave er H.C. Andersens roman ”Improvisatoren”. Sekundærmaterialet vil være nyere og ældre litteratur, der refererer til romanen, forfatteren samt tidsperioden... Køb adgang for at læse mere

SSO om Improvisatoren af H.C. Andersen

[3]
Bedømmelser
 • 01-12-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Ikke særlige god giver ikke rigtig mening det der står i den
 • 15-12-2011
  ................................................
 • 14-10-2011
  rigtig floooooooooooooooooooooooooooot

Materialer relateret til SSO om Improvisatoren af H.C. Andersen.