Immigration - fra Middelhavet til Tyskland

Immigration - fra Middelhavet til Tyskland

AT synopsis i Samfundsfag A, Historie A og Tysk A, der handler om migration fra middelhavslandene og til Tyskland. Den indeholder bl.a. en analyse af teksten "Der Gelbe Junge". Derudover benytter den sig en smule af Zygmunt Baumans teori om mobilitetshierarki.

Problemformulering

One liner:
Hvorfor vælger mænd fra middelhavsområderne at komme til Tyskland og ændrer det det tyske samfund til et multikulturelt samfund?

Problemstillinger:
- Hvad er migration og hvad får mennesker til at forlade deres hjemstavn og emigrere til et fremmed land og en ny kultur?
- Hvornår og hvorfor begyndte immigration til Tyskland?
- Hvilke fordele og ulemper medfører migration for migranterne og for de lande, som de rejser til og forlader? Herunder generelt fokus på Tyskland
- Hvilke udfordringer kommer indvandrer og deres efterkommere til at gennemgå når de flytter til Tyskland?

Lærers kommentar

Opgaven blev fremlagt mundtlig og derfor ikke vurderet skriftligt. Men fremlæggelsen fik vi et 12 tal for.

Elevens kommentar

Fortolkningen af teksten "Der Gelbe Junge" blev antaget en smule forkert. Vi så meget negativt på historien, selvom det var en meget positiv historie.

Indhold

Problemformulering
Indledning
Diskussion af materialer, metoder og teorier
Delkonklusion
Overordnet konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Delkonklusion
1. Hvad er migration og hvor får mennesker til at forlade deres hjemstavn og emigrere til et fremmed land og en ny kultur?
Overordnet betyder migration folkevandringer over grænser, hvor det både kan forekomme i mellem land og by og mellem stat og stat. Når man vandrer ud af sit oprindelsesland kaldes det emigration, mens det kaldes immigration når man ser det fra det nye lands synsvinkel. Migration er en fælles betegnelse for flygtninge og indvandrer og bliver anvendt for man ikke politisk skelner mellem disse former for migration. Forskellen findes, da flygtninge er forfulgt på grund af race, religion, nationalitet eller politisk overbevisning. Dette ses blandt andet i Pet Härtling's ”Der gelbe Junge”, hvor den ”gule” dreng er fra Vietnam og er blevet nødt til at flygte fra krig. Mens indvandrer egentlig flytter grundet bedre livssituation. Det kommer til udtryk i teksten ”Metin und Martin”, hvor drengen bliver flyttet til Tyskland, væk fra bedsteforældre og omgivelser, fordi hans forældre har fået en lejlighed og arbejde i Tyskland, hvilket er økonomisk bedre end i Tyrkiet. Bedre livssituation kan være et vidt begreb, da det ikke kun er fattige der ... Køb adgang for at læse mere

Immigration - fra Middelhavet til Tyskland

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.