Teori om opvarmning | Idrætsrapport

 • HTX 2. år
 • Idræt B
 • 12
 • 12
 • 2726
 • PDF

Teori om opvarmning | Idrætsrapport

Idrætsrapport med indhold om doping, opvarmning og muskler.

Indhold

Indledning 3
Teori 4
Opvarmning: 4
Fysiologiske faktorer der påvirkes af opvarmning. 4
Psykologiske faktorer der påvirkes af opvarmning. 5
Specifik opvarmning 5
Musik og dens påvirkning på opvarmningen: 5
Iltens vej fra lungerne til musklerne: 6
Energiproduktion under muskelarbejde 7
Anaerobe mekanismer 7
Aerobe mekanismer 7
Træning af muskelstyrke 8
Fysiologiske tilpasninger efter lang tids styrketræning 8
Doping: 9
Vores opvarmning 9
Forsøg Forsøgsresultat 11
Konklusion 13

Uddrag

Indledning
Vi har i idræt beskæftiget os med et opvarmningsprogram, hvor formålene var at øge den fysiske præsentation, samt at indstille sig mentalt til den efterfølgende disciplin og sidst at forebygge skader. Hertil har vi fået til opgave at lave en rapport hvor resultaterne fra idrætsdagen, samt teori om opvarmning.

Teori
Opvarmning:
Med opvarmning ønsker man at hæve kropstemperaturen - specielt temperaturen i muskler og led. Den forøgede temperatur fremmer en række fysiologiske processer i kroppen, der vil øge præstationsevnen.
I princippet er det lige meget om man opvarmes passivt eller aktivt med muskelarbejde. De fysiologiske forandringer der ønskes fremmet foregår på samme måde.

Med aktiv...

---

Iltens vej fra lungerne til musklerne:
For lungerne er den vigtigste opgave at sørge for, at der kommer tilstrækkeligt med ilt ud i blodet. Dette er vigtigt fordi cellerne i kroppen skal have tilstrækkeligt med ilt til at vores stofskift skal fungere. Ved stofskiftet produceres kultveilte (CO2), som transporteres tilbage til lungerne og kommer ud af kroppen med udåndingsluften. Hvis lungerne skal kunne løse denne opgave skal de kunne 2 ting:

1. Transportere luft fra mund og næse og ned i de bittesmå lungeblærer – kaldet alveolerne
2. Udveksle ilt og CO2 mellem lungeblærerne og blodet, så ilten kommer over i blodet og kultveilten kommer den anden vej over i lungeblærerne.

---

Aerobe mekanismer
Under muskelarbejde er det arbejdets intensitet og varighed samt energidepoternes størrelse, der afgør hvilket organisk stof, der levere energien. Ved at måle den respiratoriske kvotient (RQ), kan undersøges hvilke organiske stoffer der levere energien. RQ kan man definere som RQ= kuldioxidudskillelsen/iltoptagelsen. For forbrænding af fedtstoffer er RQ 0,7, mens den for kulhydrater er 1,0. Ved øget arbejdsintensitet stiger RQ. Det kan skyldes, at man ikke kan omdanne fedtsyrer til acetyl CoA... Køb adgang for at læse mere

Teori om opvarmning | Idrætsrapport

[1]
Bedømmelser
 • 10-06-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig fin, jeg brugte opgaven til emne fund samt en smule information.!