SRP: Identitetsdannelse i det Senmoderne i Tysk og Samfundsfag

SRP: Identitetsdannelse i det Senmoderne i Tysk og Samfundsfag

SRP i tysk og samfundsfag, som fokuserer på identitetsdannelsen i det Senmoderne Samfund.

I denne forbindelse præsenterer opgaven først en redegørelse for identitetsdannelsen i det senmoderne samfund, samt en karakteristik af denne.

Herefter, med udgangspunkt i "Die Welle", gives en analyse og fortolkning af drejebogen, og i denne fokuseres der særligt på personerne Karo, Tim og Rainer Wenger, samt deres attitude i henhold til eksperimentet.

Slutteligt gives der en diskussion af moralen og etikken i sådanne eksperimenter; hvorvidt er er forsvarligt diskuteres. Formalet med filmen undersøges ligeledes. Afslutningsvis gives en samlet konklusion på opgavens delresultater.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

- Abstract
- Indledning
- Redegørelse for identitetsdannelse i det senmorderne samfund, samt en karakterisering deraf.
- Analyse og fortolkning af drejebogen ”die Welle”, med særligt henblik på personerne i Karo, Tim og Rainer Wenger
- En diskussion af, under inddragelse af Stanley Milgrams forsøg, det moralsk og etisk forsvarlige i at lave den slags eksperimenter. Hvilke formål kan filmen ”die Welle” have?
- Konklusion

Uddrag

Udgangspunktet for denne opgave, var en nysgerrighed om hvorledes, det kan lade sig gøre at bidrage til afgørende ændringer i menneskers adfærd, og i hvor høj grad det er moralsk forsvarligt. I drejebogen til filmen”die Welle”, der bygger på virkelige hændelser, følger man en gymnasieklasse, der af deres lærer bliver manipuleret til at lave et mindre diktatur.

Der er før lavet eksperimenter med menneskers psyke, som har opnået tankevækkende resultater, men som også har haft til hensigt, at skabe en debat om hvorvidt det er moralsk forsvarligt at eksperimentere med menneskers psyke. Dette gjorde Stanley Milgram eksempelvis, med hans verdensberømte Milgram-eksperiment, som jeg vil komme ind på senere i opgaven... Køb adgang for at læse mere

SRP: Identitetsdannelse i det Senmoderne i Tysk og Samfundsfag

[4]
Bedømmelser
 • 11-12-2010
  god og inspirerende opgave
 • 11-04-2011
  Kanon opgave med et godt redegørende afsnit!
 • 25-02-2016
  God inspiration. Nem at forstå
 • 09-12-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Udover at kilderne er på tysk og at den er lidt rodet, er den god inspiration.