SRP om Valg og Identitet i Det Senmoderne Samfund

  • STX 3.g
  • SRP (Samfundsfag A, Dansk A)
  • 12
  • 23
  • 8399
  • PDF

SRP om Valg og Identitet i Det Senmoderne Samfund

Studieretningsprojekt med analyse og fortolkning af Helle Helles "Rester", samt en redegørelse for intimitetens forandring mellem mennesker i det senmoderne samfund, set fra Anthony Giddens bog "Intimitetens Forandring" - Fagene jeg har benyttet i opgaven er Dansk A og Samfundsfag A, med begge fag som hovedfag.

Du kan læse mere om det senmoderne samfund i Studienets kompendium om det senmoderne samfund.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indholdsfortegnelse 3
Indledning 4
Helle Helle og minimalisme: 5
Fasaner 5
Minimalisme 8
Specifikt om Helle Helle og hendes udgave af minimalismen 9
Indledning til Helle Helle 9
Rester 10
Mødernes umulighed 11
Delkonklusion 12
Anthony Giddens og intimitetens forandring: 13
Det senmoderne samfund 13
Intimitetens forandring og plastisk seksualitet 14
Demokratisering af parforholdet 15
Matriarkat vs. Patriarkat 17
Mænds seksuelle afmagt 18
Delkonklusion 18
Ægteskabsmarkedet 19
Konklusion 21
Litteraturhenvisninger 23

Uddrag

"INDLEDNING:

Personerne i Helle Helles novellesamling Rester står alle overfor et seriøst kommunikativt problem, fordi de mangler en sproglig erkendelse og selvindsigt, og kun har opmærksomheden rettet på sig selv. Da de alle er forholdsvis unge og veluddannede (fornemmer man i atmosfæren i teksterne), burde de være uafhængige og selvstændige.

I stedet sidder de med hænderne i skødet, ude af stand til at tage vare på deres eget liv, og ude af stand til at erkende deres situation, for derefter at gøre noget ved det; primært fordi de ikke kan kommunikere eller indgå i et fællesskab med hinanden.

Fællesskabet er netop erstattet af individet, hvilket netop er Anthony Giddens udlægning af det senmoderne samfund – det samfund Helle Helle skriver om og i.

Forholdet; intimiteten mellem mennesker er forandret, hvilket Anthony Giddens fokuserer på i sin bog Intimitetens forandring. Både Anthony Giddens og Helle Helle beskæftiger sig med det samme grundtema – nemlig mødet mellem mennesker, og den kløft der kan være eller ikke være imellem dem på grund af mangel på kommunikation.

Jeg har i denne opgave valgt at fokusere på intimitetens forandring mellem mennesker, i og udenfor et parforhold, i det senmoderne samfund i dag.

I denne sammenhæng vil jeg analysere og fortolke novellen Fasaner fra den nulevende danske forfatter Helle Helles novellesamling Rester og i denne sammenhæng inddrage eksempler fra andre noveller , også af andre forfattere, og i den kontekst analysere hendes skrivestil generelt.

Derfra vil jeg undersøge om hendes skrivestil og den litterære tendens, minimalismen, som hun forbindes med, har rod i vores samfund og om de er et produkt heraf.

Jeg vil undersøge om de identiteter, valg og kriser der opstår i det senmoderne individualistiske samfund afspejler sig i litteraturen. Herefter vil jeg perspektivere til sociologen Anthony Giddens' bog, Intimitetens forandring, og hvilke teorier han opstiller for intimitetens forandring i det senmoderne samfund; her vil jeg også inkludere eksempler fra Helle Helles tekster.

Til slut vil jeg diskutere vilkårene for et intimt forhold/ægteskab i Danmark i dag, bl.a. i forhold til det udleverede bilag fra Danmarks statistik, for at få et faktuelt bud på billedet af intimiteten mellem danskere."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Valg og Identitet i Det Senmoderne Samfund

[1]
Bedømmelser
  • 23-02-2014
    Ret fin opgave. Den hjalp mig vildt meget med at skrive en god SRP.