SRO om identitet i det multikulturelle samfund i samf A og psyk B

 • STX 2.g
 • SRO (Samfundsfag A, Psykologi B)
 • 7
 • 11
 • 2347
 • PDF

SRO om identitet i det multikulturelle samfund i samf A og psyk B

Studieretningsopgave (SRO) om identitet i det multikulturelle samfund. Opgaven er skrevet i samfundsfag A og psykologi B.

Problemstilling:
1. Der ønskes en kort redegørelse for centrale teorier om unges identitetsdannelse i det moderne multikulturelle samfund, herunder integrationsproblematikken.
2. På baggrund af disse teorier skal du overveje, hvilke særlige problemer etniske unge stilles over for I deres identitetsdannelse og integration i det senmoderne samfund idet du inddrager mindst to af de opgivne tekster.
3. Diskuter mulige løsninger på de konflikter, som etniske unge oplever.

Indhold

Teorier og begreber 4
Erik Eriksons socialisationsfaser 4
Fordomme, stereotyper og stigmatisering 4
De tre integrationsformer 4
Grader af konflikt i forhold til værts- og hjemkulturen 5
Særlige problemer etniske unge stilles over for 6
Mulige løsninger på konflikten 7
Konklusion 9
Litteraturliste 10
Bilag 1: 11

Uddrag

Indledning
Jeg vil kort redegøre for nogle centrale teorier om unges identitetsdannelse i det moderne multikulturelle samfund, herunder integrationsproblematikken. Jeg vil på baggrund af disse teorier finde ud af hvilke særlige problemer etniske unge stilles over for i deres identitetsdannelse og integration i det moderne samfund, og vil her inddrage to af de opgivne tekster. Til sidst vil jeg diskutere løsningen på de konflikter, som etniske unge oplever.

Teorier og begreber
Erik Eriksons socialisationsfaser

Den tysk-amerikanske Erikson, har i valgt at lægge vægt på miljøets afgørende betydning for individets udvikling. Hans udviklingsmodel går ud på, at menneskets jeg eller dets psyko-sociale identitet udvikler sig gennem hele livet. Det sker trin for trin via otte faser, som hver i sær stiller barnet en udfordring, der skal løses i tæt sammenklang med de sociale omgivelser. Hvis udfordringen ikke bliver løst, skabes der et problem i den næste fase.

Fordomme, stereotyper og stigmatisering
Mangel på overskuelighed og kendskab danner vi grundlag for, at vi opbygger fordomme og stereotyper. Fordomme er en forudfattet mening om nogen eller noget, og vil ofte være negativ. Fordomme vil ofte tage udgangspunkt i nogle generelle træk, og den enkelte person vil være uinteressant. Når vi har fordomme over for folk, vil vi ofte se dem som stereotyper, dvs. ... Køb adgang for at læse mere

SRO om identitet i det multikulturelle samfund i samf A og psyk B

[5]
Bedømmelser
 • 06-02-2017
  Givet af 2.g'er på STX
  Den virker som ret fin inspiration, men kunne godt uddybes lidt
 • 10-03-2015
  Givet af 2.g'er på STX
  Fin opgave - god inspiration.
 • 26-10-2014
  en ok opgave synes jeg.
 • 17-04-2013
  Opgaven er okay.....