Identifikation af Organisk Syre ved Syre-Basetitrering

  • HTX 2. år
  • Kemi A
  • 12
  • 11
  • 2009
  • PDF

Rapport: Identifikation af Organisk Syre ved Syre-Basetitrering

Rapporten handler om en identifikation af en organisk syre ved syre-basetitrering.

Formål
Formålet med forsøget er at identificere en ukendt organisk syre ved en syre-basetitrering.

Studienets kommentar

Fin rapport. Der mangler en konklusion.

Du kan læse mere om syre-base-titrering i vores kompendium om pH-beregninger.

Indhold

Formål
Teori
Apparatur
Kemikalier
Fremgangsmåde
Resultater
Efterbehandling
Diskussion
Fejlkilder

Uddrag

Stoffet er letopløseliget i vand
Der tilsættes demineraliseret vand uden at kolben bliver helt fyldt. Kolben rystes kraftigt indtil alt stof er opløst. Målekolben fyldes til sidst med vand til 100 mL mærket, Vmålekolbe.
Derpå sættes en prop i kolben, og den vendes adskillige gange, så det opløste stof er helt jævnt fordelt i hele kolben.

Stoffet er tungtopløseligt i vand
Der tilsættes lidt ethanol. Kolben rystes kraftigt. Hvis stoffet ikke er helt opløst, tilsættes mere ethanol, indtil alt stof er opløst. Til sidst fyldes målekolben op til 100 mL mærket, Vmålekolbe, ved at veksle mellem tilsætning af ethanol og demineraliseret vand, således at stoffet ikke udfældes igen.
Derpå sættes en prop i kolben, og den vendes adskillige gange, så det opløste stof er helt jævnt fordelt i hele kolben.

Først laves en prøvetitrering for at få en fornemmelse af, hvor ækvivalenspunktet ca. ligger. En burette fyldes med natriumhydroxid og nulstilles. 10,0 mL udtages med pipette fra målkolben (Vpipette) og overføres til en 100 mL konisk kolbe. Der tilsættes 3 - 4 dråber indikator og titreres hurtigt med natriumhydroxid til ækvivalenspunktet passeres.

Derpå laves den egentlige bestemmelse:
Buretten fyldes igen med natriumhydroxid og nulstilles. 10,0 mL udtages med pipette fra målekolben (Vpipette) og overføres til en 100 mL konisk kolbe. Der tilsættes 3 - 4 dråber indikator og titreres til ækvivalenspunktet. Da det vides ca. hvor det ligger, kan man titrere hurtigt til ca. 2 mL fra ækvivalenspunktet og så være omhyggelig ved den præcise bestemmelse.

Titreringen gentages, så der laves dobbeltbestemmelse ( som sædvanligt), hvorved V1 og V2 bestemmes. I hvert enkelt tilfælde beregnes koncentrationen af den organiske syre og gennemsnittet benyttes herefter. Afvigelsen mellem de to bestemmelser bør ikke være over ca. 1%, ellers laves en ekstra titrering!
Et pH-meter indstilles ved hjælp af bufferopløsningen. Opløsningen med den ukendte organiske syre hældes op i et 100 mL bægerglas, og opløsningens pH-værdi måles... Køb adgang for at læse mere

Identifikation af Organisk Syre ved Syre-Basetitrering

[1]
Bedømmelser
  • 11-03-2012
    Den ser fin ud. ikke helt hvad jeg skal bruge, men udemærket