Det antikke Grækenland og eudaimonia | Idéhistorie B

  • HTX 2. år
  • Idéhistorie B
  • 12
  • 9
  • 2120
  • PDF

Det antikke Grækenland og eudaimonia | Idéhistorie B

Opgaven besvarer:

Redegørelse for det antikke Grækenlands opfattelse af eudaimonia.

Redegørelse for Epikurs opfattelse af eudaimonia.

Redegørelse for Sokrates/Platons opfattelse af eudaimonia.

Lærers kommentar

Manglende fodnoter, men ikke relevant for indholdet.
Men ellers god dækkende opgave.

Indhold

Titelblad 1
Begrebet Eudaimonia, antikkens Grækenland 3
Platon og Epikurs forestillinger om det gode liv – Eudaimonia 3
Det moderne Danmarks opfattelse af det gode liv 6
Litteraturliste 8

Uddrag

Begrebet Eudaimonia, antikkens Grækenland
Den klassiske forestilling om eudaimonia, det gode liv, fra det gamle Grækenland, er sådan set nærmest det perfekte liv uden undtagelser, jeg vil prøve at forklare det. Skal du opnå fuld eudaimonia ifølge de gamle grækere, skal du da udfylde alt areté som kunne tilfalde dig. Altså for at forstå eudaimonia skal man kende begrebet areté.
Areté er lettest at forstå som værende, at du skal være god til det du laver. Være god til det du er skabt til, og andre og ikke mindst dig selv forventer, at du er god til.
Når en kriger drager i krig gør han det ikke på grund af pligt over for andre, men på grund af en pligtfølelse over for sig selv. Han stræber efter det vi ville oversætte til dyd, men på græsk hedder areté. Areté betyder kort sagt udmærkelse. Man skal udmærke sig i det man laver. Vi kan tage en hvilken som helst profession, eller genstand og udpege dens areté ud fra hvad der forventes den kan og hvad den selv stræber efter at kunne. Fx en kriger skal være modig, stærk god i kamp. En kniv skal være skarp og let. Dette er deres areté.
Skal man opnå den endegyldige, fulde eudaimonia skal man besidde fuld areté, altså være god til alt hvad man kunne foretage sig.
Har du opnået fuld areté skal der stadig mere til, for at opnå den endegyldige eudaimonia.
Man skal være rig og velstillet komme fra en anset familie, man skal være smuk og dygtig,... Køb adgang for at læse mere

Det antikke Grækenland og eudaimonia | Idéhistorie B

[1]
Bedømmelser
  • 31-10-2013
    super god tekst. tak