IT rapport om hjemmeside og database

 • HHX 3. år
 • Informationsteknologi C
 • 10
 • 20
 • 4913
 • PDF

IT rapport om hjemmeside og database

Opgaven er med udgangspunkt i Brønshøj Dyreklinik og består af en udarbejdelse og en analyse af hjemmesiden og databasen. Opgaven er skrevet i 2007.

Indhold

Indledning 3
1. Præsentation af problemstilling 3
2. Analyse 4
2.1 Beskrivelse af virksomheden 4
2.2 Analyse af IT-behov (problemanalyse) 4
2.3 Analyse af forretnings- og IT-strategi 4
2.3.1 Informationsarkitektur 5
2.3.2 Teknologiarkitektur 5
2.4 Målgruppeanalyse 6
2.4.1 Brugerorienterede mål 6
2.4.2 Virksomhedsmæssige mål 6
2.5 Mål for brugervenlighed 7
2.6 Kravsliste 8
3. Design af webside 9
3.1 Informationsdesign 9
3.2 Interaktionsdesign 10
3.3 Præsentationsdesign 10
3.3.1 Gestaltlove 11
4. Design af database 13
4.1 E/R diagram 14
4.1.1 En-til-mange relation (1-N) 14
4.1.2 Mange-til-mange relation (M-N) 15
4.2 Normalisering 15
4.2.1 Første normalform 15
4.2.2 Anden normalform 16
4.2.3 Tredje normalform 16
4.3 Relationsskema 16
5. Test 17
5.1. Tænke-højt metoden 17
5.2 Systemtest 17
5.3 Test af hjemmeside 18
5.4 Test af database 18
5.5 Afsluttende brugervenlighedstest 18
Konklusion 19
Litteraturliste 20

Uddrag

Indledning

Jeg har valgt at beskæftige mig med Brønshøj dyreklinik i Brønshøj, da jeg synes det kunne være spændende at arbejde med. Min opgave er at udarbejde en hjemmeside og database for virksomheden. Jeg vil indledningsvis komme med en beskrivelse af Brønshøj kliniks eksisterende IT-anvendelse, og udfra det vil jeg lave en problemanalyse af deres eksisterende hjemmeside. Efterfølgende vil jeg kort analysere mig frem til kravene til informations- og teknologiarkitektur. Derefter vil jeg definere målgruppen, hjmmesiden skal henvende sig til.
I designfasen af hjemmesiden vil jeg analysere og vurdere, hvordan jeg formidler min viden og informationer bedst, samt hvad der skaber præference og interesse hos målgruppen. Det er vigtigt at hjemmesiden opfylder målgruppens behov og samtidig virker professionel, brugervenlig og seriøs.
I designfasen af databasen, vil jeg komme med mit bedste bud på elektronisk dyrejournal. Jeg vil analysere mig frem til hvad sådan en databasen bør indeholde og relationerne mellem data, hvor jeg vil komme ind på normalisering.
Til slut vil jeg gennemføre en test af webstedet og databasen, for at sikre mig en sidste gang, at det hele fungere optimalt.

1. Præsentation af problemstilling

Brønshøj Dyrekliniks nuværende hjemmeside virker ikke særlig velstruktureret og hjemmesiden afspejler ikke helt virksomhedens identitet. Dette er meget dårligt for virksomheden, da en moderne hjemmeside i dag ikke længere kun er et sted hvor man bare kan finde informationer. Det er med tiden blevet en meget vigtig brik i mange virksomheders markedsføringsstrategi.
Mit overordnede mål med projektet er at udarbejde en ny hjemmeside for Brønshøj dyreklinik, der er overskuelig, brugervenlig og let at gå til. Hjemmesiden skal på samme tid opfylde målgruppens behov og de virksomhedsmæssige behov.
På nuværende tidspunkt har dyreklinikken ikke elektroniske dyrejournaler, kun journaler i papirform og dette er meget tidskrævende. I databasen er det vigtigt at der er overskuelige oversigter over patienterne, behandlingerne og ejerne mm. Jeg vil i min rapport komme med et forslag til hvordan en intern elektronisk dyrejournal kan komme til at se ud, ved hjælp af Microsoft Access. Databasen skal indeholde tabeller som kan arbejde sammen via relationer... Køb adgang for at læse mere

IT rapport om hjemmeside og database

[7]
Bedømmelser
 • 11-05-2016
  Jeg synes det er en fint opgave og det giver inspirationer til min opgave.
 • 15-03-2013
  ikke dårligt :) god til inspiration og super velformuleret.
 • 08-05-2013
  Givet af Studerende på 1. år
  .......................................
 • 14-04-2013
  Den er meget god og spændende!