IT-projekt om ”Novo Nordisk A/S”

 • HHX 2. år
 • It A
 • Ingen givet
 • 28
 • 5299
 • PDF

IT-projekt om ”Novo Nordisk A/S”

IT-projekt om Novo Nordisk A/S. Omfattende opgave skrevet i 2001. Opgaven tager udgangspunkt i Novo Nordisk afdelingen i Hjørring.

Problemformulering:

Først vil vi beskrive Novo Nordisk A/S historie, herunder idégrundlag, produkter og regnskab. Dernæst vil vi endvidere beskrive Novo Nordisk A/S organisation, med brug af organisationsdiagrammer, Leavitts model og andre modeller, således vi kommer frem til en analyse af medarbejderne i Novo Nordisk A/S, og deres måde at reagere på, ved fx et lederskifte.

Dernæst vil vi lave en systembeskrivelse og en vurdering af Novo Nordisk A/S hjemmeside og en beskrivelse af regler som Novo Nordisk A/S går under.
Til sidst vil vi lave en SWOT-Analyse for dermed at kunne vurdere Novo Nordisk A/S fremtidsudsigter.

Indhold

Indholdsfortegnelse 1
1. Indledning 3
1.1 Problemformulering 3
2. Historie 4
2.1 Novo Nordisk A/S idé grundlag 4
2.2 Vigtige punkter i historien 4
2.3 Produkter 4
2.4 Branche 4
2.5 Regnskab 5
2.6 Aktieindeks 5
3. Organisation 6
3.1 Organisationsdiagram 6
3.1.1 Den øverste ledelse i Novo Nordisk A/S 6
3.1.2 Hjørring afdelingen 7
3.2 Lederstil 8
3.3 Arbejdsmiljø 9
3.4 Job berigelse 10
3.5 Leavitts model 10
3.5.1 Novo Nordisk A/S: 11
3.5.2 Analyse: Hvordan påvirkes personerne i virksomheden ved månedsskifte? 11
3.5.3 Ændring i Leavitts model: 12
3.5.4 Konklusion 12
3.6 Arbejdsopdelingspyramiden 13
4. Systembeskrivelse 14
4.1 FAKIR 14
4.1.1 Forundersøgelse 14
4.1.2 Analyse 14
4.1.3 Konstruktion 15
4.1.4 Igangsætning 15
4.1.5 Revision 15
4.2 Context diagram 15
4.2.1 Beskrivelse af context diagram 15
4.3 Dataflow diagram niveau 0 16
4.4 IT i Novo Nordisk A/S 16
5. Hjemmeside 19
5.1 Internettet 19
5.2 Intr@web'en 19
6. Etik 20
6.1 Miljø Politik 20
6.1.1 Ansvar 20
6.2.1 Miljølovgivning 21
6.2.2 ICC Charter 21
6.3 AIDS-sagen 21
6.3.1 Redegørelse for problemet 21
6.3.2 Etisk problemstilling 22
6.3.3 Konklusion 22
7. SWOT-Analyse 23
7.1 Kommentarer 24
8. Konklusion 25
Litteratur- og klidefortegnelse 26
Internettet: 26
Bøger: 26
Andre kilder: 26
Bilag 1 27

Uddrag

Indledning

Vi har fået til opgave at lave et IT-projekt, hvor vi skal inddrage vores viden fra undervisningen. Vi har valgt at skrive om den danske virksomhed Novo Nordisk A/S, da dette er en virksomhed vi har hørt utrolig meget godt om, men vi har ikke før beskæftiget os med den. Vi finder den utrolig spændende, da vi har hørt en del om deres arbejdspolitikker og store overskud. Derfor vil vi gerne undersøge virksomheden lidt nærmere.
I rapporten vil vi først og fremmest beskrive Novo Nordisk A/S som en koncern. Dvs. vi vil beskrive hele virksomheden. Dog tager vi udgangspunkt i Novo Nordisk A/S Hjørring afdelingen, da det er denne vi har de fleste af vores informationer fra. En stor tak skal derfor lyde til vores kontakt: IT-koordinator Ken Jacobsen, Novo Nordisk A/S Hjørring.

2. HISTORIE
Det hele startede i år 1925 med at virksomheden Novo Industri A/S blev grundlagt. I år 1989 fusionerede den med Nordisk Gentofte A/S og de kom tilsammen til at hedde Novo Nordisk A/S. Siden dette er der sket en kolossal stor fremgang for virksomheden, de har fusioneret med flere virksomheder fx Ferrosan Holding A/S og Medical Devices A/S og de har yderligere opkøbt datterselskaber (79 stk.) over hele verden fx ZymoGenetics Inc. som ligger i Seattle USA.
2.1 NOVO NORDISK A/S IDÉ GRUNDLAG
Novo Nordisk A/S opfinder, udvikler og markedsfører produkter, der dækker reelle behov og medvirker til at forbedre menneskers livs- og arbejdsvilkår.
Novo Nordisk A/S finder bedre veje til at behandle sygdomme, og vi udvikler læredygtige biologiske løsninger på industrielle problemer.
2.2 VIGTIGE PUNKTER I HISTORIEN
Se bilag 1.
2.3 PRODUKTER
Novo Nordisk A/S producere hovedsageligt præparater til behandling af diabetes (insulin) og enzymer til vaskemidler. Derudover producere de en række medicinske præparater og en række andre enzymer.
2.4 BRANCHE
Novo Nordisk A/S betaler 15% af al forskning i Danmark, men de håndplukker også 15% af alle nyuddannet forskere fra Danmarks universiteter.
Novo Nordisk A/S branche er meget farlig at leve i, de er hele tiden nødsaget til at forbedre deres produkter, da konkurrenten måske kommer på markedet med et nyt og ... Køb adgang for at læse mere

IT-projekt om ”Novo Nordisk A/S”

[10]
Bedømmelser
 • 05-06-2011
  ganske fin, omend meget tynd på enkelte områder
 • 15-05-2006
  den er rigtig god. godt formuleret
 • 26-03-2006
  Rigtig god. Tak
 • 09-08-2004
  God opgave