IT projekt om DanSol

 • HHX 3. år
 • It B
 • 10
 • 61
 • 13901
 • Word2007

IT projekt om DanSol

Opgaven indeholder en gennemgang af hele bogen: Informations-teknologi HHX, hvilket man skal i IT-projektet på Handelsskolen
Opgaven er på 58 sider, og har flere modeller, og konklusioner som kan bruges!

Bogen: Informations-teknologi HHX

Elevens kommentar

Vi har arbejdet grundigt på den, så er godt tilfreds

Indhold

Indledning 1
Virksomhedsbeskrivelse 2
Foranalyse 3
IS-strategi 3
IM-strategi 3
IT-strategi 3
Overordnet mål for projektet samt afgrænsning af problem 5
Symptomer i virksomheden 6
Årsager 7
Behandling 7
Forebyggelse 8
Problemformulering 9
Projektorganisation 10
Organisationsplan for DanSol ApS 12
Systemudvikling 14
Udviklingsmodel 15
Vores valg 16
Analyse 21
Endelig systemafgrænsning (samt contextdiagram) 21
Beskrivelse af informationsprocesser (samt dataflowdiagram) 24
Dataanalyse og beskrivelse af programmer 26
Dataarkitektur 26
Applikationsarkitektur 27
Beskrivelse af nuværende hardware og netværk, samt forslag til forbedringer 28
Konklusion på foranalysen samt den generelle analyse 29
Kravspecifikation 30
Krav til informations- og teknologiarkitektur 30
Oversigt over virksomhedens netværk 32
Indhentning af tilbud 33
Bilag til serverindkøb samt serverspecifikationer 34
Den teknologiske udvikling og Leavitts model 36
Konklusion af kravspecifikation 36
Webstedets funktioner 37
Identifikation af målgruppen 37
Formål med webstedet 38
Fastlæggelse af navigationsstrukturen 39
Database 42
Overordnet beskrivelse af databasens funktioner 42
Identifikation af målgruppen for databasen 42
Identifikation af data til database 42
Beskrivelse af databasen ved hjælp af normalformer 42
Test 44
Brugertest 44
Kodegennemgang 46
Systemets skærmbilleder 46
Systemets funktionalitet 47
Fejlmeddelelser 47
Systemets inddata og uddata 47
Databasens undersøgelse 48
Implementeringsplan og dokumentation 49
Implementeringsplan 49
Dokumentation af systemet 51
Startvejledningen 52
Referencehåndbog 52
Andre former for hjælp 52
Dokumentation DanSol 53
Opsamling (synopsis) 54
Karakteristik af projektet 54
Problemstillingerne i DanSol ApS 54
De 3 hovedproblemstillinger som vi har udvalgt er: 55
Problemstillingen: 55
Løsningsforslag 56
Overvejelser og metodevalg omkring implementering 56
Fremgangsmåde og anvendte kilder 57
Kilder 57
Det færdige resultat 58

Uddrag

Indledning
Vi er ansat i konsulentfirmaet PROF-IT MANAGEMENT A/S, hvor vi har fået til opgave at analysere virksomheden DanSol ApS. I den forbindelse har vi tænkt os at udfærdige en rapport omkring netop denne virksomhed. Virksomhedens teknologiske udvikling har været meget begrænset og vi vægter herfor netop dette problem meget højt i vores opgave. Vi har herfor tænkt os at gennemgå en detaljerende analyse af virksomhedens problemer, samt herefter komme med forslag til hvordan disse problemer løses på en sådan måde, at virksomheden igen vil være i stand til at følge med deres konkurrerende virksomheder. Løsningsforslagene samt problemerne som har udledt vores løsninger kommer til at lægge meget vægt på en række informationsteknologiske aspekter, hvorved en række af de meget lange og tidskrævende manuelle arbejdsgange vil kunne forkortes. Vi taler her om blandt andet hele problematikken i, at virksomheden i stigende grad er afhængig af den grundlæggende informationslagring som udelukkende finder sted i hovedkontoret.

Virksomhedens meget lange arbejdsgange kan forkortes væsentligt, hvilket vil medføre store økonomiske besparelser. Disse besparelser fremkommer til dels i forbindelse med kortere arbejdstid samt effektivisering af deres nuværende dataflow. Vores overordnede mission kan herfor siges at være, at få virksomhedens dataflowdiagram til at blive ”speedet op” og herved også blive forbedret.

Virksomheden skal ud over de ovenstående ting også digitaliseres i en langt højere grad. Nogle af de ting, som med fordel kunne digitaliseres er deres store databaser og i særdeleshed deres bookingsystem, samt den hertil benyttede bookingkalender. Hele dette forløb, altså med at få virksomheden digitaliseret, betyder også, at virksomheden bliver nødt til at få opgraderet deres nuværende hardware og software.

Herudover vil vi kigge specielt på virksomheden meget langsomme og stationære computere... Køb adgang for at læse mere

IT projekt om DanSol

[5]
Bedømmelser
 • 19-04-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god opgave, og især modellerne er rigtige gode at bruge som skabelon til sin egen rapport
 • 11-05-2016
  Jeg synes det er en rigtig god opgave, som giver en god inspirationer til min opgave
 • 26-05-2016
  Givet af Studerende på 7. år
  meget god, giver en god hjælp
 • 08-05-2013
  Givet af Studerende på 1. år
  Det gav god inspiration til min besvarelse