Noter IØ B Hhx kapitel 1-26

 • HHX 2. år
 • International Økonomi B
 • Ingen givet
 • 56
 • 11971
 • PDF

Noter IØ B Hhx kapitel 1-26

Noter fra bogen IØB
HHX

IØB HHX

Elevens forslag til forbedringer:
Mangler få kapitler.

Indhold:

Kap. 1 – Den globale økonomi 1
Kap. 2 – Danmarks Økonomi 2
Kap. 3 – Produktion og indkomst 4
Kap. 4 – Prisdannelsen 8
Kap. 8 – Finanspolitik 10
Kap. 9 – Betalingsbalance og kapitalbalance 10
Kap. 10 – Valuta 13
Kap. 12 – Pengepolitik 20
Kap. 13 – Konkurrenceevneforbedrende politik 22
Kap. 14 – Strukturpolitik 24
Kap. 15 – Miljøpolitik 28
Kap. 16 – Inflation 30
Kap. 17 – Makroøkonomisk landeanalyse 32
Kap. 18 – Danmarks Handel 33
Kap. 19 – Konkurrenceevne 35
Kap. 20 – Verdenshandelens udvikling og fordeling 38
Kap. 21 – Globalisering af Verdensøkonomien 40
Kap. 22 – Teorier om handel 42
Kap. 23 – Frihandel kontra protektionisme 44
Kap. 25 – Den europæiske union (EU) 47
Kap. 26 – Udviklingøkonomisk landeanalyse 51

Uddrag

Kap. 1 – Den globale økonomi

- Bruttonationalprodukt (BNP) er en betegnelse for et lands samlede produktion af varer og tjeneste ydelser i et år. (svingende fra år til år. HO: 2-2½ procent hvert år gennemsnitlig.)

Flere maskiner og bedre uddannelser gør at vi er blevet mere effektive.

- Indekstal fra landet
- Økonomisk situation med en stærk stigning i BNP, kalder man for en økonomisk opsving og drejer det sig om flere år i træk er det højkonjunktur (10-20 år)
- Stigning i produktion – ansætte flere folk – arbejdsløsheden falder – flere penge mellem hænderne – forbruget stiger – medfører import af udenlandske varer øges – belaster valutaregnskabet, altså betalingsbalancen... Køb adgang for at læse mere

Noter IØ B Hhx kapitel 1-26

[1]
Bedømmelser
 • 25-11-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak