IØ B noter Kureer

 • HHX 3. år
 • International Økonomi B
 • Ingen givet
 • 26
 • 11317
 • PDF

IØ B noter Kureer

23 siders noter til international økonomi B af Kureer. Rigtig nyttigt til eksamenslæsning.

Indhold:

1. Den Globale Økonomi 2
2. Danmarks Økonomi 3
3. Produktion og Indkomst 4
4. Prisdannelse 5
5. Husholdninger og Virksomheder 6
6. Arbejdsmarkedet 7
7. Den offentlige sektor 8
8. Finanspolitik 9
9. Betalings- og kapitalbalancen 10
10. Valuta 11
12. Pengepolitik 12
13. Konkurrenceevne Forbedrende Politik 13
14. Strukturpolitik 14
15. Miljøpolitik 15
16. Inflation 16
18. Danmarks handel 17
19. Konkurrenceevne 18
20. Verdenshandlens udvikling og fordeling 19
21. Globaliseringen af Verdensøkonomien 20
22. Teorier om handel 21
23. Frihandel kontra Protektionisme 22
24. Internationale organisationer 23
25. Den Europæiske Union 25
26. Udviklingsøkonomisk Landeanalyse 26

Uddrag

1. Den Globale Økonomi
(Bogen side 11-20)
Set over tid er de fleste industrilandes produktion steget årligt med 2-2,5 %. Produktionen måles i bruttonationalt produkt (BNP), og er en betegnelse for et lands samlede produktion af varer og tjenesteydelser på et år. Denne stigning skyldes bedre og længere uddannelse og at der med tiden anvendes flere maskiner og robotter. Har et land en stigning i BNP på over 2,5 % taler man om et økonomisk opsving. Hvis det fortsætter i en årrække taler man om højkonjunktur. Et opsving medfører for det meste at arbejdsløsheden falder og importen stiger. Hvis et land har en stigning i BNP på under 2 % taler man om en økonomisk krise, eller en depression eller ression. Fortsætter dette i en årrække er der tale om lavkonjunktur. En krise medfører for det meste at arbejdsløsheden stiger og at importen falder. Et land kan også have en stabil økonomi på 2-2,5 %. Dette medfører at arbejdsløsheden er uændret og at importen stiger svagt, hvilket skyldes at man stadig bliver mere effektive, maskiner og produktionen kan derfor stige uden at man ansætter nye medarbejder. Her er det vigtigt at bemærke, at i nogle lande er procenterne helt anderledes. Fx har Kina i disse år meget høje vækstrater, så for dem ville en stigning i BNP på 3 % være en økonomisk krise... Køb adgang for at læse mere

IØ B noter Kureer

[14]
Bedømmelser
 • 12-02-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  IØ noter WOW, elsker IØ og tak for de gode notater
 • 19-02-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Super gode noter - rigtig god til at supplerer egne notater.
 • 16-03-2016
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Ikke korte og præcise noter, men meget lange
 • 07-10-2014
  Mangler lidt indhold ellers godt!