IØ, niv. B, kap 13, noter

 • HHX 3. år
 • International Økonomi B
 • Ingen givet
 • 4
 • 826
 • Word2003

IØ, niv. B, kap 13, noter

Dette er noter til hele kap. 13 som beskriver konkurrenceevne, valuta politik og indkomstpolitik.

International økonomi B-niveau 1. udgave 2008
Henrik Kureer og Svend Erik Lundgren

Uddrag

Indkomstpolitiske instrumenter
Løndannelse i Danmark er et anliggende mellem arbejdsmarkedets parter og dermed ikke direkte et anliggende for regeringen og Folketinget.

Dette gør det vanskeligt at føre i praksis.

Direkte indgreb:
• Lønstop – man bestemmer ved lov, at lønnen ikke må stige i en periode (typisk et halvt år) – benyttes meget sjældent – sidst i 1982, da det er vanskeligt at kontrollere.
• Indgreb i overenskomsterne på arbejdsmarkedet – kan kun ske under overenskomstforhandlinger, hvor parterne ikke kan blive enige – skete sidst i 1998. Direkte indgreb har ikke haft den store virkning på lønudviklingen, det er i højere grad graden af arbejdsløshed.

Direkte indgreb er mere eller mindre sat ud af spillet og benyttes derfor meget sjældent.

Indirekte indgreb:
• Ændring i skattesystemet – lavere skat øger udbuddet af arbejdskraft med lavere lønniveau til følge. Desuden lægges der en dæmper på folks lønkrav. Nogle økonomer mener ikke, at skatteniveauet har betydning, men at det udelukkende afhænger af muligheden for at tiltrække arbejdskraft.
• Dagpengesystemet – lavere dagpengesatser vil lægge en dæmper på lønstigningerne.

Ønsker man at sænke lønniveauet, kan det altså ske ved indgreb, som ændrer på de regler, love og... Køb adgang for at læse mere

IØ, niv. B, kap 13, noter

[2]
Bedømmelser
 • 30-01-2011
  Der hoppes meget direkte ind, så det er svært at forstå. Godt brug af billedet, og det er kun første side der er svær at forstå. Dog skal man være godt med i IØ, for at kunne forstå at bruge informationerne.
 • 21-09-2011
  Rigtig fin opgave med masser af god inspiration