Tysk Økonomi - International Økonomi

 • HHX 3. år
 • International Økonomi A
 • 12
 • 9
 • 2925
 • PDF

Tysk Økonomi - International Økonomi

Opgaven indeholder en fyldestgørende besvarelse af følgende spørgsmål fra eksamen i international økonomi A maj 2008 om tysk økonomi.

Opgave 1
a) redegør på baggrund af bilag 1 for udviklingen i den økonomiske vækst i Tyskland i perioden 2000-2008
b) redegør for hvilke samfundsøkonomiske problemer, der er forbundet med høj arbejdsløshed.
c) redegør på baggrund af bilag 2 for hvilke dele af forsyningsbalancen, der har påvirket væksten i BNP i Tyskland i år 2000.
d) I overskriften til bilag 3 nævnes: ”Tysk økonomi i hastig bedring trods stærk euro”. Forklar hvad der menes med denne overskrift.

Opgave 2
Analyser på baggrund af bilagene udviklingen i tysk økonomi i perioden 2000-2008. Vurder hvilke økonomiske udfordringer Tyskland står overfor i den aktuelle økonomiske situation.

Opgave 3
Vurder hvilke økonomiske politikker, der kan tages i anvendelse for at imødekomme de aktuelle økonomiske udfordringer i Tyskland. Inddrag hvilke begrænsninger EU-medlemskabet kan lægge på anvendelse af de økonomiske politikker.

Lærers kommentar

Det kan ikke gøres meget bedre.

Studienets kommentar

En rigtig god besvarelse af eksamenssættet.

Uddrag

"I OVERSKRIFTEN TIL BILAG 3 NÆVNES: ”TYSK ØKONOMI I HASTIG BEDRING TRODS STÆRK EURO”. FORKLAR HVAD DER MENES MED DENNE OVERSKRIFT
I teorien vil en styrket valuta forringe landets prisniveaukonkurrenceevne, da valutaen så bliver dyrere, hvorved produkterne (på grund af den høje pris) bliver sværere at sælge. Som konsekvens bør eksporten således falde.

Effekten af en faldende eksport vil være en forværring af handelsbalancen, flere arbejdsløse og faldende produktion. Dog ser det for Tysklands vedkommende ikke ud til at den stærke euro har haft en direkte negativ effekt på tysk vækst.

Ifølge bilag 3 er det indenlandske privatforbrug i stor fremgang på trods af, at de tyske reallønninger efter skat og inflation, kun har vist en mindre fremgang over de senere år. Årsagen hertil skyldes den øgede forbrugertillid som de tyske husholdninger oplever på grund af den faldende arbejdsløshedsprocent.

Væksten kan desuden tilskrives landets eksportfremgang, som siden 1995 har haft en 90-procents vækst. Tyskland er blevet dygtigere til at udnytte globaliseringsmulighederne og sørget for at specialisere sig inden for up-market produkter, der sælges til en +15% dyre gennemsnitspris på verdensmarkedet."... Køb adgang for at læse mere

Tysk Økonomi - International Økonomi

[16]
Bedømmelser
 • 15-11-2017
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Super opgave, der var til stor hjælp. At læreren så giver 02 er en anden sag.
 • 01-05-2012
  Rigtig god og velformuleret opgave med en masse faglige begreber. Helt sikkert brugbar.
 • 27-05-2014
  dfsdfd fs df ds f df fsd d sdd s sd dsf
 • 19-03-2014
  fin opgave..........