Hydrologi - Vandbalanceligningen og grundvand

  • STX 2.g
  • Naturgeografi C
  • 10
  • 7
  • 1831
  • PDF

Rapport: Hydrologi - Vandbalanceligningen og grundvand

Rapporten er skrevet inden for emnet hydrologi og undersøger vandbalanceligningen og grundvandet.

Rapporten indeholder en forklaring på begreberne topografisk opland og hydrologisk opland. Derefter kommer den ind på, hvad de forskellige komponenter i vandbalanceligningen står for.

Begreberne porøsitet og infiltration bliver også forklaret i slutningen af opgaven, og vi giver til sidst et bud på, hvordan man kan redde grundvandsressourcen i Danmark.

Lærers kommentar

Super god opgave, du får svaret godt på alle spørgsmålene. Og et rigtig godt bud du kommer med, om at redde grundvandet.

Indhold

1.1 Vandbalanceligningen opstilles normalt for et afgrænset opland. Forklar hvorledes man normalt afgrænser et opland. Forklar begreberne topografisk opland og hydrologisk opland.
1.2 Opskriv vandbalanceligningen for et vilkårligt opland og beskriv de enkelte komponenter.
1.3 For et givet topografisk opland på 52 km2 gælder følgende gennemsnitstal pr. år.
1.4. Under samme opland som behandles i opgave 1.3 ligger et grundvandsmagasin indeholdende 6.200.000 m3 vand. Pludselige klimaændringer har forsaget at den samlede fordampning er steget med 149.542 m3/ år og afstrømningen er samlet set steget med 0,096 m3/ minut. Borgerne pumper stadig den samme mængde drikkevand op og ud af oplandet som de gjorde i 1.3. Hvor mange år går der inden man ud fra overstående data kan forvente at grundvandsressourcen vil være sluppet op?

2.1. Forklar begreberne porøsitet og infiltration og angiv cirka værdier for størrelserne for hhv. lerjord og sandjord.
2.2. Redegør for de udfordringer / trusler den danske grundvandsressource står overfor.
2.3. Præsenter dit eget realistiske bud på hvordan den danske grundvandsressource ville kunne opretholdes og eksistere i et bæredygtigt samspil med de aktiviteter der truer denne.

Uddrag

2.1. Forklar begreberne porøsitet og infiltration og angiv cirka værdier for størrelserne for hhv. lerjord og sandjord.
Hvis vi taler om infiltration, er det godt at tale om grundvandsoplandet, da en stor del af vandet netop bliver infiltreret i jorden. En infiltration er den mængde vand, der siver ned i jordlagene. Vi kan også snakke om infiltrationskapaciteten. Infiltrationskapaciteten er den evne, jorden har til at optage nedbøren. Infiltrationshastigheden er ikke kun afhængig af nedbørsintensiteten, men afhænger også af den type jord, som nedbøren skal sive igennem. Sandjord har store partikler, og har der med også store luftfyldte hulrum. Sandjorden har derfor en stor infiltrationskapacitet, da nedbøren let kan ligge sig i de store hulrum, og på den måde kan sandjorden lettere optage meget nedbør. Dette er vist på billedet til højre... Køb adgang for at læse mere

Hydrologi - Vandbalanceligningen og grundvand

[1]
Bedømmelser
  • 21-11-2012
    rigtig god aflevering