Hydrogens spektrum - Linjespektrum og Borhs Atommodel

 • STX 2.g
 • Fysik B
 • 12
 • 10
 • 2225
 • PDF

Rapport: Hydrogens spektrum - Linjespektrum og Borhs Atommodel

Rapporten handler om hydrogens spektrum, mere præcist linjespektrum, og Bohrs atommodel.

Formålet er at bestemme hydrogens linjespektrum og undersøge om Bohrs atommodel er i overensstemmelse med eksperimentelle data.

Lærers kommentar

Kun fået flot tilbagemelding.

Indhold

Formål
Teori
Hypotese
Materiale
Forsøgsbeskrivelse
Forsøgsopstilling
Databehandling
Databehandling
Konklusion

Uddrag

Forsøgsbeskrivelse
Ved forsøget skulle jeg bestemme bølgelængderne for Hydrogens linjespektrum. Til dette havde jeg en hydrogenspektrallampe. (Balmerlampe). En sådan spektrallampe består af et glasrør med hydrogen, hvor der i hver ende er en elektrode. Mellem elektroderne er der højspænding. (Denne spænding vil få elektroner til at accelerere igennem røret og ramme hydrogenatomerne, som exciteres. Dvs. elektronerne i hydrogenatomerne bringes op i højere energiniveauer. Ifølge Bohrs atommodel kan elektronerne så falde tilbage, hvorved der udsendes lys.)

Lyset analyserede jeg med et spektrometer. Et sådanne spektrometer består centralt af et gitter (604,9 linjer/mm), en kikkert til at få parallelle lysstråler fra lampen ind mod gitteret og en sigtekikkert til at finde spektrallinjerne med. Sigtekikkerten sidder på en noniusskala – en vinkelmåler til at aflæse tiendedel grader med. Jeg aflæste indre gradskala ved pilen og derefter fandt jeg den tiendedel grad på yderskalaen, som passede bedst. Ved at dreje kikkerten rundt på den gradinddelte cirkulære skive kunne jeg iagttage de forskellige farvede linjer (spektrallinjer) i 1.orden.
Ved hjælp af vinkelmåleren på spektrometerets cirkelskive fandt jeg først 0. ordens linjen og aflæste vinklen på skalaen med 0,1 nøjagtighed. Derefter aflæste jeg vinklerne for spektrallinjerne til højre og til venstre med samme nøjagtighed. Under forsøg noterede jeg resultater. Efter forsøget bearbejdede jeg resultaterne... Køb adgang for at læse mere

Hydrogens spektrum - Linjespektrum og Borhs Atommodel

[4]
Bedømmelser
 • 03-03-2014
  Fin opgave. Gav en meget større forståelse af emnet!
 • 24-04-2016
  dvmnvkxcmvlxcvxckvxcvcxvxvcxvcxvxcvxcv
 • 20-02-2015
  Fin, overskuelig. brugbar.
 • 08-04-2014
  hhhhhhhhhhhhhttyudyutdtdutfutf