Socialdemokratiet og Industrialiseringen i Danmark

 • STX 2.g
 • Historie A
 • 10
 • 11
 • 2637
 • PDF

Socialdemokratiet og Industrialiseringen i Danmark

Indeholder en grundig analyse af socialismens gennembrud i Danmark, og Socialdemokratiets opståen under industrialiseringen.

Denne opgave undersøger, hvorfor Socialdemokratiet opstod under industrialiseringen. Jeg vil i min besvarelse redegøre for definitionen på industrialiseringen, og dernæst for den politiske situation i Danmark før 1870'erne. For at besvare min problemstilling vil jeg analysere arbejdernes vilkår og sammenhængen mellem dem og socialismens fremdrift i Danmark, samt vurdere hvilket samfund arbejderne ønskede.

Lærers kommentar

Kildeangivelserne er rigtige men husk at angive årstal, og opdel kildelisten alfabetisk

Indhold

- Indledning s.3
- Industrialiseringen s.3
- Den politiske situation før 1870'erne s.4
- Arbejderklassen og deres vilkår s.5
- Socialismens danske gennembrud s. 7
- Konklusion s.9

Uddrag

Danmark havde fra ca. år 800 indtil starten af 1800-tallet bestået af en lang række små forvoksede landsbyer, på nær København, der alle havde tæt kontakt med det omkringliggende opland. Med landbruget som frontgænger og trækæsel skete der en voldsom udvikling i det danske samfund i det 19. århundrede. Folket på landet flyttede i større grad til byerne, og maskiner og mekanisk energi blev i højere grad integreret i produktionen. Laugssystemet, (Laug er en sammenslutning af håndværkere som forenet varetager laugets interesser), blev nedbrudt af de nye markedskræfter, da den fornyede menneske- og produktmængde blev kontrolleret af udbud og efterspørgsel.

Den store udvikling af beskæftigelse i byerhverv var selvforstærkende. Dvs. at producenterne tjente flere penge grundet den større efterspørgsel, som så videre betød større efterspørgsel på boliger, mad og andre varer, som betød flere arbejdspladser, og dermed endnu mere efterspørgsel. Denne stigende konjunktur opgang gav en kraftig vækst i gennem det 19. århundrede, som gjorde det muligt at investere i ny teknologi. Den ny teknologi kunne effektivisere produktionen i en sådan grad, at ikke bare den nationale efterspørgsel blev forsynet, men også eksporten ekspanderede kraftigt.2... Køb adgang for at læse mere

Socialdemokratiet og Industrialiseringen i Danmark

[2]
Bedømmelser
 • 27-11-2010
  En udmærket opgave til inspiration - med enkelte stave- og kommateringsfejl.
 • 26-10-2013
  Ok.....................................