Ionforbindelser i kemien - Rapport om Elektronparbindinger

  • STX 1.g
  • Kemi C
  • 10
  • 4
  • 807
  • PDF

Ionforbindelser i kemien - Rapport om Elektronparbindinger

Rapporten undersøger elektronparbindinger og ionforbindelser ved at nedsænke molekyler og ionforbindelser i vand og heptan.

Lærers kommentar

Du har en god beskrivelse af teorien samt en fin gennemgang af udførelsen. Husk at være præcis. God rapport.

Studienets kommentar

Godt teoriafsnit. Der mangler en argumentation for og diskussion af resultaterne.

Indhold

Formål
Forsøgsopstilling
Materialer
Udførelse
Teori
Resultater og beregninger
Usikkerhed og fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Udførelse:
Vi havde en brøndplade. Vi fyldte en række brønde halvt op med vand, og en række halvt op med heptan. Herefter startede vi med at tilsætte ti dråber af hvert stof til rækken med vand, og derefter rørte vi rundt med en spatel. For hver gang vi havde rørt i en brønd, vaskede vi spatelen, så stofferne ikke blev blandet med hinanden. Vi noterende, om stofferne var opløselige med vand eller ej. Bagefter undersøgte vi stoffernes blandbarhed med heptan efter samme fremgangmåde... Køb adgang for at læse mere

Ionforbindelser i kemien - Rapport om Elektronparbindinger

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.