Hverdagsrehabilitering

 • EUD (og HG) 3. år
 • Andet
 • Ingen givet
 • 9
 • 2658
 • PDF

Rapport: Hverdagsrehabilitering

Specialefagsopgave på 3. teori af SSA-uddannelsen.

Arbejdsspørgsmål til udarbejdelse af opgaven
1. Hvad er min rolle som SSA'er, i det tværfaglige team, if. m den ældre borgers rehabilitering?
2. Hvordan kan jeg som SSA'er via princippet ”hjælp til selvhjælp”, guide den ældre borger, med respekt for dennes selvbestemmelsesret, til selv at udnytte sine ressourcer?
3. Hvilken betydning har rehabilitering af den ældre borger for samfundet?

Lærers kommentar

En god opgave hvor jeg tydeligt viser at jeg er i stand til at koble teori og praksis sammen.

Indhold

Indledning 2
Arbejdsspørgsmål til udarbejdelse af opgaven 2
Dataindsamling 2
Rehabilitering 2
Hverdagsrehabilitering 4
Hjælp til selvhjælp 5
Aldring 5
Selvbestemmelsesret 6
Ressourcer / begrænsninger 6
Økonomi i samfundet 6
Konklusion 7
Evaluering 8
Litteraturliste 9

Uddrag

Indledning
Livskvalitet, egenomsorg og hjælp til selvhjælp er tre vigtige elementer i det daglige arbejde med mennesker. Jeg har derfor i denne opgave valgt at sætte fokus på rehabilitering med udgangspunkt i den ældre borger. Jeg vil, via teorien, påpege hvor vigtigt det er at motivere borgeren til at udnytte sine egne ressourcer if. m PADL og IADL , hvad min opgave som SSA'er i den givne situation er og ikke mindst hvilken økonomisk betydning korrekt rehabilitering af den ældre borger kan have for kommunerne.

Dataindsamling
Rehabilitering
Rehabilitering betyder kort og godt at sørge for, at et svækket menneske får sine evner og ressourcer tilbage gennem fx behandling eller træning. Men rehabilitering er mere end blot træning. Det er også vigtigt at man får den enkelte borger til at forholde sig til den nye livssituation samt genfinde meningen med livet. For nogle kan det nemlig være angstfremkaldende at vinke farvel til det liv og den identitet man havde, uden at vide hvad der venter forude.

Rehabilitering skal ses som et helhedssyn, hvor man fokuserer på både det fysiske, psykiske og sociale. Endvidere skal man hjælpe borgeren til at få indsigt i egne behov, ressourcer og begrænsninger, således at han bliver i stand til at tage ansvar for og mestre sit eget liv. For at opnå et ideelt rehabiliteringsforløb, skal flere faggrupper ind... Køb adgang for at læse mere

Hverdagsrehabilitering

[10]
Bedømmelser
 • 05-05-2017
  Givet af Elev på 4. år
  ................................................................................................
 • 22-01-2012
  God opgave med mange ting jeg kunne bruge som inspiration.
 • 23-09-2016
  Givet af Pædagogstuderende på 6. semester
  Inhold var godt< I blev meget inspiret
 • 19-01-2016
  en god inspiration:)