SRP om Racisme i Samfundsfag A og Engelsk B

 • STX 3.g
 • SRP (Engelsk B, Samfundsfag A)
 • 7
 • 26
 • 8133
 • PDF

SRP om Racisme i Samfundsfag A og Engelsk B

SRP, som arbejder med en definition på racisme, og i opgaven foretager jeg også en analyse af "The Secret Life Of Bees" fra 2002 af Sue Monk Kidd, samt giver en diskussion der omhandler borgerretsbevægelsen - Opgaven er skrevet i Samfundsfag A og Engelsk B.

Opgaveformulering

Hvad betyder begrebet ”racisme”, og hvilke sociologiske og identitetsmæssige problemer kan racismen give individet i 1960’ernes USA?
Analyse af ”The Secret Life of Bees”.
Redegørelse af Borgerretsbevægelsen
En kort diskussion om hvordan 1960’ernes Borgerretsbevægelser ændrede synet på racisme i USA

Lærers kommentar

Diskussionsemnerne var svage, men god analyse.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning

Hvad betyder begrebet ”racisme”, og hvilke sociologiske og identitetsmæssige problemer kan racismen give individet i 1960'ernes
- En definition af begrebet ”racisme”
- En redegørelse af de sociologiske og identitetsmæssige problemer racismen kan give
individet i 1960'ernes USA.
- Løsningen på racisme.

Analyse af ”The Secret Life of Bees”.
- Kort referat
- Tid
- Sted
- Personer
- Synsvinkel
- Miljøet
- Lilys racisme
- Tema/Morale
- Biernes symbol
- ”Sociologisk racisme” i ”The Secret Life of Bees”

Redegørelse af Borgerretsbevægelsen
- USA's politiske system før Borgerretsbevægelsen
- Starten på Borgerretsbevægelsen
- Borgerretsbevægelsens resultater

En kort diskussion om hvordan 1960'ernes Borgerretsbevægelser ændrede
synet på racisme i USA
- Var det Borgerrettighedsbevægelsen eller andre faktorer, der ændrede synet på racisme i USA?
- Er synet på racisme ændret i USA?

Konklusion
Engelsk resume
Bilag 1
Bilag 2
Litteraturliste.

Uddrag

Indledning.

Jeg har valgt emnet ”racisme”, da det altid har interesseret mig. Jeg vil gerne have mere viden om, hvad der skaber racisme, og sociologien i samfundsfag kan give svar på dette.
I engelsk analyserer jeg en engelsk roman ”The Secret Life of Bees”, der omhandler racisme.
I denne opgave vil jeg definer begrebet racisme med sociologiske begreber, samt redegøre for hvilke sociologiske og identitetsmæssige problemer racismen kan give det enkelte individ i 1960'ernes USA. Jeg vil beskrive starten på racismen, og jeg vil også give mit bud til en løsning på racisme.
Herefter vil jeg analysere romanen ”The Secret Life of Bees” af Sue Monk Kidd, hvor der vil være et specielt fokus på hovedpersonen samt hvordan racismen kommer til udtryk i bogen. Jeg vil derefter forklare denne racisme med sociologiske begreber.
Som indledning til min afsluttende diskussion vil der være en kort redegørelse for Borgerretsbevægelsen, og i sidste ende en diskussion, om hvordan Borgerretsbevægelsen ændrede synet på racisme, samt om synet på racisme virkelig er ændret.

Hvad betyder begrebet ”racisme”, og hvilke sociologiske og identitetsmæssige problemer kan racismen give individet i 1960'ernes USA?

Før jeg kan forklare begrebet racisme, bliver jeg nød til at redegøre for historien bag begrebet. Mange sorte kom til Amerika i tidsperioden 1740-1807 . I starten af 1800 tallet blev der foretaget nogle videnskabelige undersøgelser, som lagde grundlag for teorien om, at der fandtes forskellige racer, og at disse racer var på forskellige stadier i menneskets udvikling. Videnskaben skabte altså grundlaget til racismen, da den europæiske race var længst fremme i stadierne. Dette skabte et hierarki af racer, hvilket fastholdte de sortes underlegne position i forhold til de hvide – på trods af at slaverne blev dømt frie i 1863 ... Køb adgang for at læse mere

SRP om Racisme i Samfundsfag A og Engelsk B

[2]
Bedømmelser
 • 21-01-2012
  Givet af Folkeskoleelev i 8. klasse
  Fint nok. Der står meget om emnet men ikke rigtig noget man kan bruge til noget. Er en smule skuffet
 • 15-04-2011
  Givet af HHX-elev på 1. år
  ok god kan sagtens bruges som inspiration