Husholdninger og virksomheder

 • HHX 2. år
 • International Økonomi B
 • Ingen givet
 • 5
 • 959
 • Word2003

Noter: Husholdninger og virksomheder

Notater til Husholdninger og virksomheder i International Økonomi.
Notaterne er blevet lavet ud fra spørgsmålene i IØ opgave bogen, samt lærebogen.

Uddrag

Forskellige indkomstbegreber:

a) Nominel indkomst: Ved nominel indkomst forstås indkomsten målt i kr. og øre.

b) Realindkomst : Ved realindkomsten forstås den mængde af varer/tjenester som man kan købe for den nominelle indkomst

Danske indkomster blandt de højeste i Europa (DTS): http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/Emneopdelt.aspx?si=18&msi=6

Hvis man sætter disponibel foran overstående begreber udtrykker man indkomsten efter skat

Beregning af realindkomsten:
Realindkomsten findes ved at sætte et

Pengeindkomstindex * 100(↔ Hvor meget er indkomsten steget)
Prisniveauindex (↔ Hvor meget er priserne steget)

Praktisk bruges ofte reallønsindexet for industriarbejdere:

Lønindex for industriarbejdere * 100
Frobrugerprisindexet

i generelle vendinger, men det kan udregnes for alle indkomstgrupper. Se tabel 5.1... Køb adgang for at læse mere

Husholdninger og virksomheder

[3]
Bedømmelser
 • 01-05-2012
  ngmhh gh mjhg g hjg g asdasd sddsf ds dfsssdf sdfsdfdsfsdfdhgfhjjgjhkfhg
 • 04-10-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Er rent faktisk en del sølle. fik ikke rigtigt noget ud af det.
 • 07-06-2010
  Lidt forvirrende opgave