SSO om Hummel på det hollandske marked | Afsætning A

 • HHX 3. år
 • Afsætning A
 • 9
 • 19
 • 4812
 • PDF

SSO om Hummel på det hollandske marked | Afsætning A

Opgaven er skrevet i 2007 som en stor skriftlig opgave i faget afsætning.

Problemformulering
Hummel er en gammel sportsvirksomhed som er blevet en dansk virksomhed. Jeg finder Hummels produkter meget interessante, da de kombinerer sportstøj med mode hvilket er noget nyt. Og deres specielle markedsføring er meget speciel. Derfor har jeg valgt at skrive om Hummel.

Hummel skal eksportere deres produkter til det hollandske marked. For at finde ud af Hummels muligheder for eksport til det hollandske marked, vil jeg først beskrive Hummels historie, for derefter foretage en analyse af Hummels aktuelle situation.

Analysen af Hummels aktuelle situation vil bestå af Hummels idé, værdikæde, SWOT, generiske strategi og jeg vil beskrive produktet Hummel. Til hjælp af Hummels aktuelle situation har jeg fået et telefoninterview med Charlotte Holm Kjær som arbejder i Hummel, men jeg anvender hende ikke som kilde ved mine fodnoter da Interviewet var rigtigt stort og bredte på mange punkter.

Når Hummels aktuelle situation er analyseret, vil jeg analysere markedsforholdende på det hollandske marked, så jeg kan se hvordan Hummel står til det hollandske marked. I analysen af markedsforholdene, vil jeg analysere de samfundsmæssige og de specifikke produkt - og markedsforhold.

Under de specifikke produkt - og markedsforhold, vil jeg komme med forslag til en målgruppe og komme med en pris strategi til det hollandske marked og derefter en Konkurrenceposition på det hollandske marked.

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Afgrænsning 3
Historie Hummel 4
Hummels aktuelle situation 5
Idé 5
Værdikæde 5
Up stream aktiviteter 5
Down stream aktiviteter 6
SWOT- analyse og mulighedsmatrix 7
Mulighedsmatrix 9
Trusselmatrix 9
Generisk strategi 9
Produktet Hummel 10
Produktets (-ernes) egenskaber 10
Sortiment: 10
Sortimentssammensætning: 10
Service som en tillægsydelse 11
Delkonklusion 11
Markedsforhold på et Hollandske marked 11
Samfundsmæssige forhold 11
Demografiske forhold 11
Sportsforhold 12
Erhvervsstruktur 12
Transport 12
Økonomiske forhold 12
Politiske forhold 13
Samhandel 13
Lovgivning 13
Kulturelle forhold 13
Mediaforhold 14
Delkonklusion 14
Målgruppen til det hollandske marked 14
Handlingsparameter til det hollandske marked 15
Prisen på Hummel i Holland 15
Prisfastsættelsesmetode 15
Prisstrategier 16
Priselasticitet 16
Konkurrenceposition på det hollandske marked 17
Delkonklusion 17
Konklusion 18
Litteraturliste 19

Uddrag

Afgrænsning
Min analyse af Hummels aktuelle situation, vil ikke indeholde Hummels mål da de ikke kunne oplyse deres mål desværre og der vil heller ikke indeholde portefølje-analyse pga. manglende relevans. Konkurrenceposition på det hollandske marked synes jeg det er irrelevant at opstille en SWOT-analyse og konkurrencestrategier for Nike og Adidas da hummel aldrig vil kunne komme til at true Nike og Adidas på deres markedsandel... Køb adgang for at læse mere

SSO om Hummel på det hollandske marked | Afsætning A

[16]
Bedømmelser
 • 14-12-2009
  Opgaven er en Erhvervscase, og til det formår er jeg sikker på den er til stor hjælp og en god opgave at få ideer ud fra. Kan dog ikke anvendes til SRP.
 • 30-01-2009
  Udmærket stil, som kommer godt rundt om emnet. Dog mangler der en del kommaer, men det er ikke så væsentligt, da man sagtens kan forstå det..
 • 09-03-2013
  fsssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
 • 01-09-2012
  ok opgave god til inspiration