House Of Beauty Niveau C

 • EUD (og HG) 2. år
 • Informationsteknologi C
 • 12
 • 18
 • 4944
 • Word2007

House Of Beauty Niveau C

Informationsteknologi C, Dokumentation 2 om House Of Beauty.

Elevens kommentar

- Indeholder ikke bilag. Få af opgaverne er besvaret vha. et bilag. Fx. 9 - 11.

Indhold

Opgave 1. Organisationsdiagram 3
Opgave 1.2. Det arbejdsdelingsprincip der er i virksomheden 4
Opgave 1.3. Det organisationsprincip jeg har anvendt 4
Opgave 2. Sørens ledelsesform og menneskesyn 5
Opgave 4. Spørgeskema 6
Opgave 4.1 Lav et spørgeskema med 5 spørgsmål 6
Opgave 4.3 Udfyld 3 spørgeskemaer og beregn trivselsrektionerne og de samlede trivsel 8
Opgave 5. Hvad årsagen er til det markante sygefravær i en af butikkerne 11
Opgave 6 - 7. Model til implementering af teknologi og hvorfor det er vigtig at bruge modellen 12
Opgave 8. Hvad man kan gøre for at modvirke modstand hos medarbejderne 18
Opgave 9-10. Lav en database 18
Opgave. 11. Bonuscheck 18

Uddrag

Opgave 1.2. Det arbejdsdelingsprincip der er i virksomheden

Her er der tale om et kombineret princip, da både funktionsprincippet og objektprincippet indgår i princippet. Det er objektprincippet da virksomheden er opdelt i 3 butikker nemlig Thisted, Aalborg og Randers. Inden under hver butik indgår funktionsprincippet da den enkelte medarbejdere specialisere sig inden for deres eget fagområde, hvilket vil sige at de kun arbejder med deres egen område ikke og ikke de andres.

Opgave 1.3. Det organisationsprincip jeg har anvendt

Der er tale om linje-stabsprincippet da der er nogle som er rådgivere. Det sker ofte at fx en
It-chef ikke skal bestemme hvad medarbejderne skal lave på deres computere, det er den enkelte funktionschef der har dette ansvar. It-chefen og de andre medarbejdere i afdelingen, har den opgave at de skal vejlede og servicer. Dette princip liner meget linjeprincippet, den eneste forskel der er på de 2 principper er at der er nogle funktioner, som kun er ansat til at rådgive fx en sekretær.
En stab er en rådgivningsfunktion og det vil sige at stabe har ansvar, men de har dog ikke myndighed. At have myndighed vil sige at man må tage beslutninger i den pågældende afdeling.

Forskellen mellem linje-stabsprincippet og linjeprincippet er at der er nogle funktioner, som har karakteriseret rådgivning, og i dette tilfælde er det direktionssekretæren.
Fx sker det ofte at en It-chef ikke skal bestemme hvad medarbejderne skal lave indenfor informationsteknologi, da det er den enkelte funktionschef der har dette ansvar. It-chefen og de ... Køb adgang for at læse mere

House Of Beauty Niveau C

[3]
Bedømmelser
 • 09-05-2012
  Organisationsplanen er rigtig god og inspirerende!
 • 13-10-2016
  Givet af Elev på 4. år
  .......................................
 • 30-11-2011
  Givet af Elev på 2. år
  God inspiration til organisationsplan