SRO om hooliganisme og identitetsdannelse | Samfundsfag A og engelsk B

  • STX 2.g
  • SRO (Samfundsfag A, Engelsk A)
  • 10
  • 12
  • 4511
  • PDF

SRO om hooliganisme og identitetsdannelse | Samfundsfag A og engelsk B

Studieretningsopgave (SRO) om hooliganisme i fagene samfundsfag A og engelsk B. Opgaven inddrager Anthony Giddens' teori om identitetsdannelse i det senmoderne samfund og bruger det som ramme om en analyse af filmen "Green Street Hooligans", hvor der specielt lægges vægt på analysen af karakteren Matthew Buckner. Derefter gives en generel karakteristik af hooliganisme som fænomen.

Lærers kommentar

Meget flot og velskrevet opgave. Karakterer i de forskellige fag: Eng - 10 Samf - 10/12.

Indhold

Indholdsfortegnelse
Abstract
Indledning
Metode
Identitetsdannelse i det senmoderne samfund
- Modernitetens dynamiske effekter
- Delkonklusion
Analyse af Green Street Hooligans
- Matthew Buckner
- Forandringen spiller en rolle
- Delkonklusion
Hooliganisme som fænomen – dets betydning for grupper og individer
- Fortiden som hooligan – et brud med livet?
- Heysel-katastrofen
- Fra 1980'erne til det senmoderne samfund
- Betydningen for det enkelte individ
- Delkonklusion
Hovedkonklusion
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Hvis man slår 'Hooligan' op i en ordbog, får man synonymer som: voldsmand eller bølle, som sættes i forbindelse med fodbold. Hvad er det i virkeligheden der præger en sådan gruppe, som helhed, men også de enkelte individer?
I det følgende vil jeg redegøre for identitetsdannelse i det senmoderne samfund, med udgangspunkt i Anthony Giddens teori. Derudover vil jeg lave en analyse af filmen 'Green Street Hooligans' (2005), med fokus på de faktorer der især præger hovedpersonen i hans udvikling. Opgaven afsluttes med en undersøgelse af hooliganisme som fænomen, og dets betydning for grupper og individer... Køb adgang for at læse mere

SRO om hooliganisme og identitetsdannelse | Samfundsfag A og engelsk B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om hooliganisme og identitetsdannelse | Samfundsfag A og engelsk B.