SRP om Hooliganisme i Samfundsfag og Engelsk

 • STX 3.g
 • SRP (Samfundsfag A, Engelsk A)
 • 12
 • 22
 • 7781
 • PDF

SRP om Hooliganisme i Samfundsfag og Engelsk

Studieretningsprojekt (SRP) om hooliganisme i fagene samfundsfag A og engelsk A.

I opgaven giver jeg en redegørelse for hooliganisme, hvordan fænomenet opstod (set med et sociologisk synspunkt), og med udgangspunkt i en sagprosaanalyse af "Among the Thugs", undersøger jeg sammenhængen mellem sociologiske teorier og virkeligheden i teksten. Slutteligt; en vurdering af hvorvidt hooliganisme kan stoppes på kort og langt sigt i England.

Bilag er ikke vedlagt, men kildehenvisninger til dem findes på litteraturlisten sidst i opgaven.

Lærers kommentar

Især metodeafsnittet var censor rigtig begejstret for fortalte mine vejledere.

Studienets kommentar

Det er fint med overvejelser om, hvilken metode man bruger i sine forskellige afsnit. Her bliver det ret langt, og man kunne overveje at skære lidt ned.
Opgaven gennemgår en række relevante sociologiske teorier for at forklare, hvorfor hooliganismen er opstået, men det er lidt ærgerligt, at teorierne ikke går igen i analysen af teksterne. Her kunne man overveje, hvordan sociologien kan bidrage og på den måde lade de to fag spille sammen.

Ellers en fin opgave.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Abstract 2
2. Indledning 2
2.1 Opgaveformulering: 3
2.2 Kort præsentation af opgavens disposition 3
3. Metode 3
3.1 Om opgaven: 3
3.2 Redegørelse 4
3.3 Analyse 5
3.4 Diskussion 5
3.5Fordele ulemper 5
4. Redegørelse 6
4.1 Delkonklusion 11
5. Analyse 11
5.1 Skildringen - Personerne 12
5.2 Skildringen - Miljøet 15
5.3 Delkonklusion 17
6. Diskussion 18
6.1 Delkonklusion 20
7. Konklusion 20
8. Litteraturliste: 22

Uddrag

2. Indledning:
Verden har ændret sig for unge i det senmoderne samfund. Traditionerne og den sociale arv binder ikke længere individet i samme grad som førhen, og familiefællesskabet har aldrig haft så lille en betydning som nu. Konklusionerne på utallige undersøgelser af ungdommen peger alle sammen på en større individualisme end nogensinde før. Denne individualisme ser imidlertid ud til at skræmme nogle, der igen søger fællesskaber. Disse fællesskaber er dog væsentligt forskellige fra dem, vores forældre indgik i.

Sociologer og teoretikere ser hvordan flere og flere unge finder deres samhørig-heder i såkaldte subkulturer, der danner kontraster til hovedkulturen, som middelklassens normer og værdier ligger til grunde for. Disse subkulturer udtrykker sig igennem holdninger, symboler, på-klædning, frisure og danner grobund for individernes identitetsskabelse.

Subkulturerne har mange ansigter som fx Goth, autonome, hiphoppere eller hooligans – alle fællesskaber hvor medlemmerne har et eller andet tilfælles. Men hvorfor vælger nogle unge at slås hver weekend i forbindelse med fodboldkampe? Hvilke personligheder indgår lige præcis i hooligankulturen og hvad kan man stille op mod denne destruktive udvikling? Denne problematik leder os til følgende opgaveformulering... Køb adgang for at læse mere

SRP om Hooliganisme i Samfundsfag og Engelsk

[23]
Bedømmelser
 • 03-12-2010
  Givet af 3.g'er på STX
  den er let forståelig og informerende på en helt præcis måde. rigtig god vinkel til tingene og især teorierne. Super opgave til inspiration!
 • 15-11-2010
  God opgave. Kan helt sikkert bruges som inspiration!
 • 03-11-2015
  Den er virkelig god inspiration
 • 19-12-2011
  Good! ..................................