SRP om hooliganisme i Samfundsfag A og Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 25
 • 8576
 • PDF

SRP om hooliganisme i Samfundsfag A og Historie A

Studieretningsprojekt (SRP) om hooliganisme i fagene Samfundsfag A og Historie A.

SRP'et kigger på ændringer i årsagerne til at søge ind i hooligangrupper, og hvordan denne ændring er sket fra det moderne samfund til det senmoderne samfund.

Studienets kommentar

Pas på med, at det redegørende afsnit ikke bliver for langt. Der mangler et abstract. Fin kobling mellem en historisk analyse af udviklingen i arbejderklassen i det industrielle England og sociologisk teori. Opgaven ville blive bedre, hvis man i et indledende afsnit havde redegjort for, hvad man ville gøre i løbet af opgaven.

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 4
Centrale træk i hooliganismen 4
- Begrebet og fænomenet hooliganisme 4
- Optøjer i historisk perspektiv 6
- Udvikling siden 1960'erne 7
- Sammenfatning 11
Hooliganisme og den samfundsmæssige udvikling 11
- Det senmoderne samfund 11
- Anthony Giddens 12
- Ulrich Beck 14
- Thomas Ziehe 15
Årsagsforklaringer for hhv. den moderne og den senmoderne hooligan 16
- Den moderne hooligan 17
- Den senmoderne hooligan 20
Konklusion 22
Litteraturliste 24

Uddrag

'Eleven people have been arrested in connection with a violent and organised football hooligan battle at a train station.'

Således kan overskrifterne ofte lyde efter en fodboldkamp verden over, og fænomenet hooliganisme vækker ofte stor bekymring blandt den almene borger.

Hvorvidt hooliganisme er et stort problem eller blot et overeksponeret fænomen i medierne, vil ikke blive besvaret i denne opgave, ligesom bekæmpelsen af problemet heller ikke vil blive behandlet. Derimod vil fokus ligge på, hvorfor individer søger disse fællesskaber, hvor voldelige konfrontationer synes essentielle.

For at besvare af dette vil de centrale træk ved hooliganisme først blive belyst bl.a. med en gennemgang af den historiske udvikling. Derefter vil samfundsmæssige udviklinger, der kan forklare, hvad der driver hooliganisme blive belyst. Til sidst vil jeg se på, hvad der kan forklare individers søgen efter disse fællesskaber.

Opgaven tager primært udgangspunkt i den engelske fodboldkultur, da det er her hooliganismen vandt frem først... Køb adgang for at læse mere

SRP om hooliganisme i Samfundsfag A og Historie A

[15]
Bedømmelser
 • 23-02-2011
  virkelig god opgave! virkelig god til inspiration og til at komme igang! helt fortjent 12-tal efter min mening!
 • 08-12-2011
  Den er bare god! Tak for inspiration til min egen SRP om hooligans :-)
 • 31-05-2014
  God inspiration til at komme igang :)
 • 28-02-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  god SRP til inspiration