Hookes lov - Rapport i Fysik

 • STX 2.g
 • Fysik B
 • 12
 • 6
 • 1183
 • PDF

Hookes lov - Rapport i Fysik

Fysik rapport skrevet over forsøg om Hookes Lov

Formål:
Formålet med forsøget er at finde eksperimentelt udtryk for, hvordan kraften fra en fjeder afhænger af fjederforlængelsen. Derudover vil jeg undersøge hvordan dette udtryk hænger sammen med svingningstiden for et lod, der svinger i fjederen.

Lærers kommentar

Saglig og faglig rapport. Du er god til at udtrykke dig i et videnskabeligt sprog. Ligeledes fint at du nævner at grafen ikke går igennem (0,0), og en forklaring herpå.
Du har dog lidt problemer med analysen af fejlkilderne og usikkerhed. Ingen af de tre ting du nævner er fejlkilder - de er alle usikkerheder, da man ikke kan sige hvilken vej de påvirker forsøget.

Indhold

Formål
Teori
Materialeliste
Fremgangsmåde
Resultater og databehandling
Fejlkilder og usikkerheder
Diskussion
Konklusion

Uddrag

Fremgangsmåde
I vores gruppe stillede vi et stativ op og hang en fjeder samt en lineal op. Vi målte en række sammenhørende værdier af fjederens forlængelse ud fra ligevægten, ved at hænge lodder med forskellig vægt fast i fjederen. Disse resultater indsatte vi i et skema og derefter udregnede vi fjederkræften vha. Hookes lov. Vi lavede derefter en graf over fjederkræften som funktion af fjederens udstrækning vha. excel. Vi lavede lineær regression på vores punkter, fik en ret linje og fandt hældningen, som er vores fjederkonstant.
Efterfølgende hængte vi et lod med massen m0=0,05 kg op i vores fjeder og satte det i svingninger. Vi talte hvor mange svingninger der kom hvert tiende sekund. Dette gentog vi 4 gange – for derefter at udregne gennemsnittet for svingningstiden T.

Vi afmålte vores ligevægtsposition ved at måle længden fra stativet til bordets kant(stativets fod), dette afmålte vi til at være 72 cm. Dette tal trak vi så fra længden af vores lineal for at finde ud af hvor vores ligevægtsposition var. Dette gjorde vi for at få det mest præcise tal for ligevægtspositionen... Køb adgang for at læse mere

Hookes lov - Rapport i Fysik

[3]
Bedømmelser
 • 15-04-2017
  åewpdleådlwepfweflpweflewpfl
 • 27-01-2014
  det er en virkelig god rapport
 • 19-09-2012
  suuuuuuuuuuuuuuuuper