SRP om Holocaust, Livet er smukt og The Shawl

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk A, Mediefag B)
  • 12
  • 27
  • 10383
  • PDF

SRP om Holocaust, Livet er smukt og The Shawl

I denne opgave, som er et SRP i Mediefag B og Engelsk A, behandles de to værker filmen Livet er smukt og novellen The Shawl med udgangspunkt i hvordan emnet "Holocaust" fremstilles litterært og filmisk.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indholdsfortegnelse 2
1. Indledning 3
1.1 holocaust-filmens historie 3
1.2 den umulige opgave 3
2. ”the shawl” af cynthia ozick 4
2.1 en poetisk, litterær skrivestil 4
2.2 den ækle fremstilling 5
2.3 intet håb – en dyster fremtid 6
2.4 symbolerne og metaforernes verden 8
2.5 en alvorlig morale 9
3. ”livet er smukt” af roberto benigni 10
3.1 holocaust med bind for øjnene 10
3.2 en fantasilejr 12
3.3 et eventyr om holocaust – eller kærlighed 12
3.4 fader eller jøde? 13
3.5 holocaust med ”happy-ending” 14
3.6 fiktionens frihed 15
4. Kynikeren og romantikeren 16
4.1 eventyr og realisme 16
4.2 forskellige formål 17
5. Diskussionen om ”livet er smukt” 18
6. Perspektivering 20
7. Konklusion 21
8. Litteraturliste 23
Bilag 1 26

Uddrag

"1. Indledning:
1.1 Holocaust-filmens historie:
Begrebet ”Holocaust-film” opstod nogenlunde samtidig med begivenhedens indtræden. En af de første fremstillinger, der berørte emnet, er Charlie Chaplins ”Diktatoren” fra 1940.

Begrebet ”Holocaust-film” strækker sig i sin bredeste forstand til film, der mere eller mindre perifert berører emnet. Dog vil en mere ”stram” definition kræve, at såkaldte Holocaust-film behandler emnet mere indgående og ikke blot fungerer som baggrundslærred for en historie uden direkte tilknytning til emnet.

Holocaust-film har ofte været udsat for skarp kritik bl.a. på grund af de svære problematikker i forhold til en billedlig fremstilling af den historiske begivenhed. Debatten blussede op omkring 1978 i forbindelse med tv-serien ”Holocaust” af Marvin Chomsky. Tv-serien rejste mange spørgsmål om forsimpling og banalisering, men opnåede alligevel succes og blev sendt i mere end 50 lande.

Dokumentaren er den genre, som oftest har dannet baggrund for de mest anerkendte Holocaust-film. Herunder Alain Resnais essayistiske dokumentarfilm ”Nat og Tåge” fra 1955 samt David Lanzmanns næsten 9 timers lange skildring ”Shoah” fra 1985, der udelukkende bygger på interviews med overleverer fra koncentrationslejre.

I 1990’erne bryder diskussionen frem på ny, bl.a. i forbindelse med Roberto Be-nignis film ”Livet er smukt”. Spillefilmen berører det svære emne med humor og komik, og selvom den opnåede stor succes, blev den samtidig mødt med stærk kritik.

”Livet er smukt” vil senere i denne opgave blive behandlet mere indgående, via en analyse og en diskussion om de mange blandede holdninger filmen blev mødt med."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Holocaust, Livet er smukt og The Shawl

[1]
Bedømmelser
  • 13-12-2010
    Fin! og god hjælp til min egen opave!

Materialer relateret til SRP om Holocaust, Livet er smukt og The Shawl.