Opgave 3. Holdbare potteroser

 • STX 3.g
 • Bioteknologi A
 • Godkendt
 • 8
 • 1201
 • PDF

Rapport: Opgave 3. Holdbare potteroser

Opgaven indeholder en besvarelse af opgaverne "Holdbare potteroser" og "NADPH-oxidase og bekæmpelse af bakterier" (% opgave 1)
Herunder indeholder den delopgaven om sygdommen Kronisk Granulomatose, der tager udgangspunkt i et stamtræ. Ogaven lyder som følger:

Første del af opgaven (vi skulle kun lave fra opgave 2 og nedefter!) er et reaktionsskame: "I NADPH-oxidase-systemet, der er tilknyttet lysosomet, reagerer NADPH med dioxygen, hvorved der dannes superoxid:
NADPH + 2 O2 -> NADP+ + H+ +2 O2
Superoxid reagerer videre under dannelse af hydragonperoxid. Hydrogenperoxid kan ved tilstedevægelsen af chlorid omdannes til det giftige og reaktive hypochlorsyrling HClO."

Anden del af opgaven, som er med det nævnte stamtræ lyder således:
"Den arvelige sygsom kronisk granulomatose skuldes en mutation i et gen for NADPH-oxidase-komplakser. Hos individer, der mangler funktional NADPH-oxidase, sker der ingen dannelse af oxygenholdige frie radikaler i granulocytter og makrofager." I opgaven er der vist et stamtræ (figur 2), og ud fra dette skal man forklare arvegangen i figur 2 (hvorvidt sygdommen er autosomal recessiv eller dominant, eller om den er kønsbundet recessiv eller dominant. Dernæst skal genotypernes for tre personer angives, og sidst skal der forklares, hvorfor personer med mutation i genet for NADPH-oxidase ofte rammes af infektioner. De to første opgaver med stamtræer er der givet forklaringer ud fra en tilføjet figur og ud fra uddybende tegninger af stamtræet.

Min lærers kommentarer er med i opgaven.

Lærers kommentar

Opgaven indeholder lærers rettelser og kommentarer.

Vi får egentlig ikke karakterer for afleveringer, men kun kommentarer. Kommentar fra lærer: Rigtig god opgave, godt formuleret.

Uddrag

Figur 1 viser ethenproduktionen under udviklingen af 3 rosensorter, hvor der af 1. aksen ses blomsterudviklingen fra knop til vissen og af 2. aksens ses ethenproduktionen.
Ud fra graferne ses der, at jo mere ethen blomsterne danner, jo hurtigere visner de. Som ses af grafen, har sorten ”Bronze” (grønne graf) en dårlig holdbarhed, da denne producere meget ethen, i forhold til sorten ”Charming”, som har en god holdbarhed i det der ikke produceres ret meget ethen.
Dog kan roserne også påvirkes af ethen fra omgivelserne, hvilket kan fremskyde visningen af nogle sorte (bl.a. ”Vanilla”)... Køb adgang for at læse mere

Opgave 3. Holdbare potteroser

[10]
Bedømmelser
 • 25-08-2012
  .................................................................................................................................................
 • 25-05-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Rigtig god besvarelse, med ganske enkelte skønhedsfejl, herunder i relation til afstemning af reaktionsskemaer.
 • 08-05-2014
  meget god, god inspiration
 • 12-03-2014
  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn